Migrantenkerken en interculturele kerken

Wij steunen projecten gericht op migrantenkerken en interculturele kerken omdat er veel christenen met een migratieachtergrond in Nederland zijn. Tegelijk zien we dat een deel van de migrantenkerken of interculturele kerken kwetsbaarder is als het gaat om netwerken en mogelijkheden.

Wij steunen projecten die gericht zijn op het ontstaan van platformen en netwerken, ontwikkeling van training en opleiding of andere projecten die kerkgemeenschappen met een interculturele achtergrond versterken.
In principe steunen wij projecten eenmalig, maar als het past bij de aard van een project ook voor meerdere jaren.

Wij geloven in diversiteit: aandacht en ruimte voor de cultuur waar vanuit iemand afkomstig is, maar ook verbinding met de cultuur van de omgeving. Dit vinden we belangrijk voor verbindingen in de maatschappij en tussen generaties. Daarom steunen we projecten die zich alleen richten op mono-culturele kerken niet.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)
  • geen bijdrage aan reguliere exploitatie van een kerkgemeenschap
  • project of kerk is gericht op verbinding tussen culturen

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad);
  • projectbegroting en dekkingsplan;
  • recentste jaarrekening inclusief balans;
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen;
  • aanvullende documenten over de kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, jaarbegroting, indien van toepassing een KvK-uittreksel).

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen