Migrantenkerken en interculturele kerken

Wij steunen projecten gericht op migrantenkerken, interculturele en internationale kerken. In Nederland wonen immers veel christenen met een migratieachtergrond. Veel van deze kerken hebben een belangrijke rol in de eigen gemeenschappen, maar ook voor de samenleving. Tegelijk zien we dat een deel van deze kerken kwetsbaarder is als het gaat om financiën, netwerken en mogelijkheden.

Aanvragen via SOFAK

Vanaf 2023 werken we intensief samen met SOFAK, samen met andere fondsen. SOFAK is het loket waar internationale en migrantenkerken een aanvraag kunnen doen. SOFAK ondersteunt kleine initiatieven en grotere projecten en kan ook advies geven bij de aanvraag. Meer weten of een aanvraag doen? Zie de website van SOFAK>> voor hun werkwijze, criteria en formulieren.

Internationale en migrantenkerken kunnen overigens ook een aanvraag doen die past bij een van onze andere doelstellingen, zoals restauraties van kerkgebouwen, versterking van kerkgemeenschappen of diaconaal-maatschappelijke projecten, volgens de daar geldende richtlijnen.

Samenwerking en netwerken

Daarnaast steunen wij projecten die gericht zijn op het ontstaan van platformen en netwerken of het trainen en ontwikkelen van migrantenkerken en interculturele kerken. We werken samen met SKIN-Nederland rond advies, training en coördinatie.

Wij geloven in diversiteit: aandacht en ruimte voor de cultuur waar vanuit iemand afkomstig is, maar ook verbinding met de cultuur van de omgeving. Dit vinden we belangrijk voor verbindingen in de maatschappij en tussen generaties.

In principe steunen wij dergelijke projecten eenmalig, maar als het past bij de aard van een project ook voor meerdere jaren.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

We verwijzen naar SOFAK>> als eerste loket voor advies en aanvragen voor migrantenkerken, interculturele kerken en internationale kerken.

Voor aanvragen gericht op samenwerking en netwerken, opleiding en training van deze kerken kun je direct bij ons een aanvraag doen. We letten daarbij op:

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)
  • project is gericht op verbinding tussen culturen

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad);
  • projectbegroting en dekkingsplan;
  • recentste jaarrekening inclusief balans;
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen;
  • aanvullende documenten over de aanvragende organisatie (beleidsplan, jaarbegroting).

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen) protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen