Pioniersplekken

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan al meer dan 15 jaar pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. Intussen zijn ook andere partijen, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerken en Intercultural Church Plants betrokken. Wij zijn een vaste partner van deze pioniersplekken. Wij steunen individuele pioniersplekken met subsidie volgens vaste afspraken.
Wij zien sterk de meerwaarde van het leren van elkaars ervaringen via de Leergemeenschap Pionieren. Onze subsidie voor pioniersplekken geldt dus alleen voor pioniersplekken die deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren.
Andere pionierende initiatieven kunnen een reguliere subsidieaanvraag indienen (zie ‘versterking en vernieuwing van kerkgemeenschappen) met de daarvoor geldende criteria.

We hebben vaste afspraken over onze bijdrage aan pioniersplekken (maximaal € 4.000 per jaar). We doen daarnaast onze eigen (globale) inhoudelijke toets.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • deel van Leergemeenschap Pionieren
  • volgens vaste afspraken zoals over de bijdrage van de zendende kerk en getekende samenwerkingsovereenkomst

Benodigde documenten

  • pioniersplan (of vervolgplan)
  • startbesluit (of vervolgbesluit)
  • getekende samenwerkingsovereenkomst
  • voor de overige bijlagen waar de portal om vraagt zijn geen aparte documenten nodig (jaarrekening, jaarbegroting, beleidsplan etc.), maar kan opnieuw het pioniersplan worden toegevoegd

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen