Restauratie & ver-/nieuwbouw van kerkgebouwen

Het kerkgebouw is meer dan een faciliteit: het is een thuis voor een geloofsgemeenschap. Soms herbergt een gebouw geschiedenis van eeuwen christelijke traditie. Ook is een kerkgebouw een zichtbare aanwezigheid van een geloofsgemeenschap in een stad of dorp en een plek van ontmoeting. Wij steunen daarom graag restauratie, verbouw en/of nieuwbouw van kerkgebouwen.

Wij steunen kerkrestauraties of ver-/nieuwbouw van kerkgebouwen tot maximaal 10% van de totaalbegroting en maximaal € 25.000.

Wij vinden het belangrijk dat in de plannen ook duurzaamheid is meegewogen: hoe kan het energieverbruik omlaag en is het mogelijk om te werken met duurzame materialen? We verwachten dat keuzes rondom duurzaamheid worden onderbouwd in het projectplan.
Een van onze voorwaarden is dat de kerkgemeenschap die het gebouw gebruikt, ook zelf financieel bijdraagt aan het project. Ook kijken we naar het eigen vermogen. Onze richtlijn is: het beschikbaar eigen vermogen is minder dan 1,5 keer de jaarlijkse exploitatie.

Indien er voor het beheer van een kerkgebouw een aparte stichting bestaat dan hebben we voor de beoordeling zowel de jaarrekening en balans van die stichting, als van de kerkelijke gemeente nodig

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • kerkgebouw in gebruik door geloofsgemeenschap (minimaal elke twee weken een eredienst)
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)
  • duurzaamheid is onderdeel van het plan
  • uitvoerende partij betrokken met benodigde expertise

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en noodzaak, uitvoerende partij en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, jaarbegroting, indien van toepassing een KvK-uittreksel)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen