Versterking en vernieuwing van kerkgemeenschappen

Wij steunen projecten die bijdragen aan vitale lokale kerkgemeenschappen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten voor het aanstellen van een jeugdwerker, predikantsplaats of procesbegeleider. Of het opstarten van een platform, trainingen of workshops. Ook steunen we soms onderzoek of een publicatie, maar we kijken hierbij kritisch of deze voldoende relevant en concreet zijn voor kerken in deze tijd.

Onze steun aan projecten is in de regel eenmalig, maar als het past bij de aard van een project is een meerjarige subsidie ook mogelijk.

Wij ondersteunen projecten die impact (een positieve blijvende verandering) hebben, met heldere doelstellingen waarop ook geƫvalueerd wordt. Impact lijkt soms moeilijk concreet te maken, maar onze ervaring is dat dit kan en belangrijk is. Het helpt te voorkomen dat een project met een mooie visie in de praktijk weinig verschil maakt.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • recenste jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, jaarbegroting, indien van toepassing een KvK-uittreksel)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst een donatie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen