Versterking en vernieuwing van kerkgemeenschappen

Wij steunen projecten die bijdragen aan vitale lokale kerkgemeenschappen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten voor het aanstellen van een jeugdwerker, predikantsplaats of procesbegeleider. Of het opstarten van een platform, trainingen of workshops. Ook steunen we soms onderzoek of een publicatie, maar we kijken hierbij kritisch of deze voldoende relevant en concreet zijn voor kerken in deze tijd.

Onze steun aan projecten is in de regel eenmalig, maar als het past bij de aard van een project is een meerjarige subsidie ook mogelijk.

Wij ondersteunen projecten die impact (een positieve blijvende verandering) hebben, met heldere doelstellingen waarop ook geƫvalueerd wordt. Impact lijkt soms moeilijk concreet te maken, maar onze ervaring is dat dit kan en belangrijk is. Het helpt te voorkomen dat een project met een mooie visie in de praktijk weinig verschil maakt.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • beperkt eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)

Als aanvrager ben je vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van goedkeuring binnen het eigen kerkelijk verband of bij de overheid, wanneer nodig. We verwachten dat we geĆÆnformeerd worden wanneer het project moet worden aangepast, vertraagd wordt uitgevoerd of niet kan doorgaan.

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • recentste jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, jaarbegroting)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen) protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen