Donatie aanvragen Persoonlijke ondersteuning

In Nederland zijn er helaas veel mensen die niet of nauwelijks in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Maatschappij van Welstand verstrekt graag bijdragen aan individuen en gezinnen om een menswaardig bestaan mogelijk te maken. Wij kennen twee soorten financiële bijdragen:

 • Voor eerste levensbehoeften in een acute financiële noodsituatie;
 • Voor een hulpmiddel voor mensen met een beperking en een minimum inkomen.

Dit vinden wij belangrijk

 • Met onze bijdragen geven wij graag hulp die echt helpt. Daarom vragen wij om een motivatiebrief van een hulpverlener, waaruit blijkt dat er een hulpverleningsplan is dat een uitweg biedt uit de noodsituatie.
 • Wij kunnen niet alle hulp geven die nodig is, we beperken ons tot kleine bedragen waarmee wel snel en effectief acute noden kunnen worden gelenigd.
 • Wij zien onze financiële bijdragen als aanvullend op wettelijke overheidsregelingen of andere lokale beschikbare voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bijzondere bijstand, stichting Leergeld of de zorgverzekering.
 • Ook lokale noodfondsen gelden voor ons als een voorliggende voorziening. SUN Nederland (Stichting Urgente Noden) heeft noodhulpbureaus in ruim 100 gemeenten. Zij helpen mensen in financiële nood met een eenmalige gift of renteloze lening als ‘vangnet of trampoline’ wanneer er geen voorliggende voorziening is, of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig óf slechts gedeeltelijk een beroep te doen is. Op hun website staan ook diverse andere noodhulpfondsen.

Over de aanvraagprocedure

Wie kan een aanvraag indienen?

Alleen een hulpverlener/maatschappelijk werker van een officiële hulpverlenende instantie kan een financiële bijdrage aanvragen. Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.

Hoe vaak kun je per huishouden een aanvraag indienen?

Toekenningen zijn eenmalig per persoon of per huishouden en maximaal één toekenning per drie jaar.

Wat is het maximale bedrag waarvoor je een aanvraag kan indienen?

Wij hanteren maximale bedragen per doel van een aanvraag. Zie hieronder voor meer informatie.

Behandeling en besluitvorming

Wij streven naar een besluitvorming binnen twee weken na indienen aanvraag.

Wel aanvragen voor:

Medische zorg max. € 300 – € 750 (afhankelijk van doel aanvraag)
Bijvoorbeeld: tandartskosten, bijzondere therapieën (uitsluitend in NL), niet vergoede reiskosten naar het ziekenhuis, sport op medisch advies.
Bij deze aanvragen is een motivatie van een medisch behandelaar noodzakelijk.

Hulpmiddelen max. € 500 – € 1.250 (afhankelijk van doel aanvraag)
Bijvoorbeeld: rolstoelbussen, elektrische fietsen, (sport)rolstoel, sta op stoel, rollator, hulphonden.
Belangrijk: wij kennen alleen financiële bijdragen toe aan huishoudens met een minimuminkomen.
Een inhoudelijke motivatie van een hulpverlener is noodzakelijk.

Leefgeld max. € 300 – € 500
Bijvoorbeeld: als overbrugging, bij plotselinge beslaglegging op het inkomen, onverwachte hoge kosten in noodzakelijk levensonderhoud. Bijdrage afhankelijk van de grootte van het huishouden.

Woninginrichting max. € 500
Bijvoorbeeld: stoffering, verf, meubilair
Wij gaan uit van aanschaf van tweedehandsproducten, indien mogelijk.

Huishoudelijke apparatuur max. € 500
Bijvoorbeeld: witgoed, laptop voor studie of werk.
Wij gaan uit van aanschaf van tweedehandsproducten, indien mogelijk.
Televisies vallen buiten onze doelstelling.

Overige basale levensbehoeften max. € 500
Bijvoorbeeld: kleding, legeskosten/identiteitsbewijzen, begrafeniskosten.

Benodigde documenten

 • Overzicht financiële situatie cliënt (gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand).
 • Motivatiebrief hulpverlener, met daarin informatie over de noodzaak van de aanvraag, waarom cliënt het niet zelf kan bekostigen en een toelichting op welke voorliggende voorzieningen wel of niet beschikbaar zijn.
 • Begroting of offerte van de benodigde product(en).
 • Overzicht van andere aangevraagde of toegekende fondsen.

Niet aanvragen voor

 • Schulden, betalingsachterstanden, boetes
 • Huurbetalingen
 • Reiskosten van/naar het buitenland
 • Studiekosten (hierbij verwijzen wij naar studiefondsen)
 • Verbouwingen/aanpassing eigen woning
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen