Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe vaak kan ik voor hetzelfde project een aanvraag indienen?
– U kunt voor een meerjarig project in een keer een meerjarige subsidie aanvragen.
– U kunt voor een eenjarig project maximaal 3x een subsidie aanvragen.

Het project waarvoor ik een subsidie wil aanvragen is al bijna afgerond. Kan ik nog een subsidieaanvraag indienen?
In principe niet. We gaan ervan uit dat een project pas van start gaat op het moment dat er voldoende middelen of toezeggingen zijn. Als u tijdens de uitvoering van uw project met onverwachte hogere kosten te maken heeft, neemt u dan telefonisch of via het contactformulier contact met ons op.

Kan ik een subsidie aanvragen voor een project buiten Nederland?
Nee, de doelstellingen van onze fondsen geven hiervoor geen ruimte.

Hebben jullie ook suggesties voor andere fondsen voor aanvullende financiering?
Wij hebben een aantal fondsen met verschillende aandachtsgebieden onder elkaar gezet. Dit is geen volledig overzicht, maar is bedoeld om je op weg te helpen. Overzicht mogelijke fondsen >>>

Aanvraagprocedure

Kan ik met mijn bestaande account van Maatschappij van Welstand ook voor een andere organisatie een aanvraag indienen?
Nee, dat is niet mogelijk. Uw account bij Maatschappij van Welstand is gekoppeld aan uw e-mailadres. Per organisatie zult u een nieuw account met een ander e-mailadres moeten aanmaken, om te voorkomen dat uw andere aanvragen overschreven worden.

Het aanvraagformulier in het aanvraagportaal biedt slechts de mogelijkheid om 1 extra document toe te voegen. Hoe kan ik nog meer documenten toevoegen?
U kunt bij ‘communicatie’ een bericht aanmaken en daar bijlagen aan toevoegen.

Waar moet een projectplan aan voldoen?
Een sjabloon voor projecten vind je hier >>
Een sjabloon voor een projectplan voor kerkrestauraties/nieuw en verbouw vind je hier >>

Het lukt mij niet mijn aanvraag te verzenden.
Controleer of alle met een *verplichte documenten zijn geüpload. Ook raden wij aan om tijdens het invullen regelmatig op “opslaan” te klikken.

Kan ik een ingediende aanvraag wijzigen of aanvullen?
U kunt een eenmaal ingediende aanvraag niet meer aanpassen. U kunt wel aanvullende informatie sturen door bij ‘communicatie’ een bericht aan te maken en daar indien nodig bijlagen aan toe te voegen.

Mijn project heeft een andere contactpersoon gekregen. Hoe kan ik de contactpersoon van de aanvraag wijzigen?
U neemt telefonisch, per e-mail of via het aanvraagportaal contact met ons op over deze wijziging.
Voor aanpassing van de gegevens hebben wij het projectnummer, de naam van de nieuwe contactpersoon, het e-mailadres en de functie van de nieuwe contactpersoon nodig.
De nieuwe contactpersoon (die immers nog niet kan inloggen) maakt een nieuw account aan en stuurt per e-mail aan subsidiesecretariaat@mvw.nl het verzoek zijn nieuwe login te koppelen aan de bestaande aanvraag.

Ik heb een aanvraag ingediend, maar het project gaat niet door. Hoe kan ik mijn aanvraag intrekken?
U stuurt ons via het aanvraagportaal een bericht met als onderwerp “Intrekking”, waarin u toelicht waarom het project niet doorgaat. Wij zullen dan de aanvraagprocedure stoppen.

Hoe kan ik de toegekende subsidie opvragen?
Er bestaat geen apart formulier voor het opvragen van de toegekende subsidie. In ‘communicatie’  maakt u een nieuw bericht aan, waarin u de subsidie opvraagt. Met dit bericht kunt u ook benodigde bijlagen meesturen.
Let op: u kunt de subsidie niet opvragen door een nieuwe aanvraag (met een nieuw projectnummer) in te dienen.

Pioniersplekken i.s.m. Landelijk Team Pionieren

Welke documenten zijn vereist voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een pioniersplek?
– start- of vervolgbesluit Landelijk Team Pionieren
– pioniers- of vervolgplan
– getekende samenwerkings- of vervolgovereenkomst.

Let op: het standaard aanvraagformulier noemt de volgende verplichte documenten:

 • startbesluit: hier startbesluit uploaden
 • projectplan: hier pioniersplan uploaden
 • projectbegroting: hier leeg document (of nogmaals startbesluit) uploaden
 • jaarrekening: hier leeg document (of nogmaals startbesluit) uploaden
 • jaarbegroting: hier leeg document (of nogmaals startbesluit) uploaden
 • beleidsplan: hier samenwerkingsovereenkomst uploaden
 • andere fondsen: hier leeg document (of nogmaals startbesluit) uploaden

Welke documenten zijn vereist voor het opvragen van een toegekende subsidie voor een pioniersplek?

 • eerste jaarbedrag: op te vragen na ontvangst van het subsidiebesluit van Maatschappij van Welstand voor de eerste fase van de pioniersplek, door middel van een bericht in het aanvraagportaal, geen extra documenten vereist.
 • tweede en derde jaarbedrag: op te vragen met een bericht in het aanvraagportaal met de volgende bijlagen:
  – getekend ontwikkelverslag van het voorgaande jaar en
  – bijbehorende goedkeuringsbrief van het Landelijk Team Pionieren.
 • vierde jaarbedrag: op te vragen na ontvangst van het subsidiebesluit van de Maatschappij van Welstand voor de vervolgfase van de pioniersplek, met een bericht in het aanvraagportaal, geen extra documenten vereist.
 • vijfde en zesde jaarbedrag: op te vragen met een bericht in het aanvraagportaal met de volgende bijlagen:
  – getekend ontwikkelverslag van het voorgaande jaar
  – de bijbehorende goedkeuringsbrief van het Landelijk Team Pionieren.

Overige vragen

Mijn vraag staat er niet tussen, wat kan ik doen?
Bel ons gerust. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 033 467 1015. Of stuur uw vraag in via het contactformulier.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen