Restauratie kerk van Peize

Een prachtig, zevenhonderd jaar oud kerkgebouw met een beroemd doopvont en het oudste orgel van Drenthe.
Oecumenisch. Verrassend. Vernieuwend.

Bekijk website Kerk van Peize

De historische dorpskerk aanpassen aan de eisen van de huidige tijd

Het project betreft het herstel van de kerk en de toren plus de herinrichting interieur van de Dorpskerk. Hierdoor wordt het gebouw aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Ook wil men de kerk verduurzamen en geschikter maken voor niet-kerkelijke activiteiten.

De kerk is door de PKN aangewezen als een oecumenische pionierskerk, wat betekent dat men in de vieringen en liturgie ruimte biedt voor elementen uit andere christelijke tradities. De pioniersplek ‘Zin in Peize’, die activiteiten gericht op zingeving en spiritualiteit organiseert, is een initiatief van de Kerk van Peize.

Waarom wij dit project steunen

De combinatie van de bijzondere historie van het pand, toekomstgerichte visie ten aanzien van pionieren/oecumene en de verduurzamingselementen van dit renovatieplan, maken het tot een plan goed past bij de missie en visie van Welstand.

Toekenning: € 15.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen