V-Power Goud van Noord

V-Power stimuleert vrouwen uit het Rotterdamse Oude Noorden zichzelf te kijken, naar elkaar te luisteren, en samen te werken aan hun toekomst.  Voor vrouwen die aan hun eigen doelen willen werken, is er een coachingstraject.

Bekijk website

Vrouwenkracht als verbindingskracht

Met Project V-power richt Stichting Goud van Noord zich sinds 2020 op vrouwen met een klein sociaal netwerk en zonder betaald werk in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden. V-power biedt hen een netwerk, praktische ondersteuning en individuele coaching om hun ambities waar te maken. In 2022 wil Goud van Noord 80 vrouwen op weg geholpen hebben, naar betaald werk, vrijwilligerswerk of een opleiding.

Samen met vrouwen als Rowshan ontwikkelde Goud van Noord vervolgens het project V-Power. Speciaal voor vrouwen die de sprong niet ineens kunnen maken van helemaal thuis naar actieve participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Voor hen is het belangrijk dat ze in een veilige (vrouwelijke) omgeving zichzelf kunnen ontdekken en ontplooien. 

Het project biedt praktische, informatieve en emotionele steun aan de vrouwen. Er wordt samengewerkt met een professionele coach. De vrouwen houden hun concrete doelen en resultaten bij in een logboek, en maken daarmee hun ontwikkelingen zichtbaar. Ook buiten de reguliere ontmoetingsmomenten zoeken de vrouwen elkaar op om elkaar actief te ondersteunen.
In 2021 hebben ruim twintig vrouwen concrete stappen gezet richting taallessen, vrijwilligerswerk, opleiding of betaald werk.

Goud van Noord zet zich als Pioniersplek en diaconale stichting in voor en met kwetsbare inwoners van het Oude Noorden in Rotterdam. 

Deel bericht

Over het project

Goud van Noord is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland en heeft een pastor, gezinswerker en kinderwerkers in dienst. Ook zijn er vele betrokken vrijwilligers. Als één team organiseren zij vele activiteiten: Goud op zondag (kerkdiensten), een inloop, maaltijden, vrouwenochtenden, taallessen, kringloopwinkel ’t Pakhuys, kinderclubs, een maatjesproject voor het hele gezin, huiswerkbegeleiding.  Goud van Noord zet zich als Pioniersplek en diaconale stichting in voor en met kwetsbare inwoners van het Oude Noorden in Rotterdam. 

Rowshan, een van de vrouwen uit Rotterdam Noord vertelde tijdens een door Goud van Noord georganiseerde workshop over ‘netwerk’, dat ze in haar omgeving geen andere vrouw heeft waar ze op terug kan vallen. Door de zorg voor de kinderen, het huishouden en de strijd om rond te kunnen komen blijft er weinig tijd over voor contacten en persoonlijke ontwikkeling. Toch wil Rowshan vooruit; een studie oppakken om aan het werk te gaan als kraamverzorgster of verpleegkundige. 

Door de zorg voor de kinderen, het huishouden en de strijd om rond te kunnen komen blijft er weinig tijd over voor contacten en persoonlijke ontwikkeling. En toch wil ik vooruit.

Waarom wij dit project steunen

V-Power helpt vrouwen in een kwetsbare positie duurzaam op weg naar een stevige maatschappelijke positie: met een steunend netwerk, ontdekken van talenten en deze verzilveren met een opleiding, betaald werk of vrijwilligerswerk. Bovendien is vanwege de context van alle activiteiten van Goud van Noord in dit project aandacht voor zingevingsvragen en de gezinscontext van de vrouwen.
Wij stelden als aanvullende voorwaarde dat ook de gemeente Rotterdam een subsidie zou verstrekken, omdat wij in dit werk een overheidstaak zien. Goud van Noord heeft dit met succes gerealiseerd.

Toekenning:
2019 € 3.500
2020 € 3.300
2021 € 3.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen