Veldwerk, maatschappelijk werk en uitstapbegeleiding prostitutie

Stichting De Haven is vanuit christelijke inspiratie present voor mensen werkzaam in de seksindustrie. De Haven biedt veldwerk, maatschappelijk werk en een uitstapprogramma op maat. De Haven zoekt deze (voornamelijk) vrouwen op en is respectvol aanwezig als stoppen geen optie is.

Bekijk de website De Haven

Trouw. Kracht. Toekomst.

De Haven helpt vrouwen, transgenderpersonen en mannen die werkzaam zijn of zijn geweest in de prostitutiesector in en rond Den Haag en die mede als gevolg van de coronacrisis hulp nodig hebben: langdurige begeleidingstrajecten met maatschappelijk werk en/of intensieve begeleiding bij uitstappen uit de prostitutiesector. 

Alleen al in Den Haag werken naar schatting 3 à 4 duizend mensen in de prostitutiesector. Zij zijn voor de wet zzp-ers, maar in de praktijk is dit vaak een schijnzelfstandigheid. Velen komen uit het buitenland, zijn niet of slecht geïntegreerd en zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, dwang en geweld. Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak, had dit ook voor de sekswerkers grote gevolgen. De meesten hadden geen financiële buffers en durfden of konden geen steun aanvragen. Er ontstond letterlijk extreem veel broodnood. De medewerkers van De Haven, voornamelijk goed getrainde vrijwilligers, zijn al ruim 25 jaar actief in de regio Haaglanden en hebben in deze periode veel praktische hulp kunnen bieden aan deze kwetsbare groep.

Waarom wij dit project steunen

De Haven is een professionele organisatie die juist door de inzet van vrijwilligers een waardevolle toevoeging is in het hulpaanbod voor de meest kwetsbare mensen in de prostitutiesector in Den Haag en omgeving. Er is een goede relatie met lokale kerken, dat blijkt uit de ondersteuning vanuit kerken aan De Haven in financiën en menskracht.

Toekenning: 3 x 10.000 in de periode 2020 t/m 2022 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen