Donatie aanvragen Duurzaamheid

Wij steunen projecten die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw, verbetering van de bodem, kwaliteit van voedsel en de voedselketen en projecten gericht op bewustwording en gedragsverandering. Wij geloven dat de schepping ons is toevertrouwd. In de natuur is nu vaak verschraling of uitputting te zien. De afgelopen jaren ontstaan steeds meer initiatieven gericht op duurzaamheid. Tegelijk is het duidelijk dat er nog veel meer nodig is. Wij geloven dat wij vanuit onze historie en onze waarden een unieke rol mogen vervullen om hier aan bij te dragen. Wij willen investeren in bloei en levenskracht, van mens en aarde.

Is het project gericht op de verduurzaming van een kerkgebouw? Ga dan naar de categorie restauratie, nieuw-/verbouw van kerkgebouwen.
Onze steun aan projecten is in de regel eenmalig, maar als het past bij de aard van een project is een meerjarige financiële bijdrage ook mogelijk.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • geen ruim eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • recenste jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of organisatie (beleidsplan, jaarbegroting, indien van toepassing een KvK-uittreksel)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen)  protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen