Financiële bijdrage aanvragen Onderwijs

Leren, ontwikkelen en kennisoverdracht heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen Maatschappij van Welstand. De afgelopen jaren heeft levensbeschouwelijke vorming een eigen plek gekregen binnen onze vereniging. Wij willen bevorderen dat kinderen in de persoonsvorming zich kunnen oriënteren op hun eigen inspiratiebron en de wijsheid en rijkdom van de bijbelse verhalen.

Onze steun aan projecten is in de regel eenmalig, maar als het past bij de aard van een project is een meerjarige bijdrage ook mogelijk.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

  • eigen bijdrage
  • heldere doelstellingen met evaluatie
  • geen ruim eigen vermogen (niet meer dan 1,5 x de jaarlijkse exploitatie)

Benodigde documenten

  • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen en tijdspad)
  • projectbegroting en dekkingsplan
  • recentste jaarrekening inclusief balans
  • overzicht aanvragen bij andere fondsen
  • aanvullende documenten over de kerk of organisatie (beleidsplan, jaarbegroting, indien van toepassing een KvK-uittreksel)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen)  protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen