Faciliteiten & inrichting

Als het inloophuis, zorginstelling, woongemeenschap met diaconaal doel of kerkelijk bijgebouw toe is aan nieuwbouw, verbouwing of nieuwe (tuin)inrichting om de doelstellingen beter te kunnen verwezenlijken, kun je bij ons een donatie aanvragen.
Wij toetsen de aanvraag op duurzame keuzes. Huur je een gebouw? Dan dragen wij alleen bij in de kosten van de inrichting.
Bij kerkelijke bijgebouwen vinden we het belangrijk dat de ruimte na de verbouwing of herinrichting door de kerkelijke gemeente gebruikt wordt voor meer kerkelijke presentie in buurt of dorp. 

Hoogte financiële bijdrage

De toe te kennen financiële bijdrage voor nieuwbouw en verbouwing is in de regel maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag.
Voor inrichtingskosten is onze maximale toekenning € 2.500.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten. 

Toetsingscriteria

 • De organisatie heeft een relatie met een (plaatselijke) kerk.
 • Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht.
 • De christelijke identiteit van de organisatie is zichtbaar in de uitvoering van de activiteiten.
 • Het project wordt met name, indien mogelijk, uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Bij verbouwingen, nieuwbouw en inrichting maak je duurzame keuzes.
 • Het project heeft heldere doelstellingen met evaluatie.
 • Het project heeft een structureel karakter.
 • Het vermogen van de organisatie voldoet aan onze vermogenstoets (richtlijn: beschikbaar eigen vermogen is maximaal 1,5x exploitatiebegroting).

Benodigde documenten

Bij de aanvraag zijn de volgende digitale documenten nodig:

 • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen, wijze van evalueren en tijdspad).
 • projectbegroting en dekkingsplan.
 • recentste jaarrekening inclusief balans.
 • overzicht aanvragen bij andere fondsen.
 • aanvullende documenten over kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, meest recente jaarbegroting en indien van toepassing een KvK-uittreksel).

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen)  protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen