Faciliteiten & inrichting

Als het inloophuis, zorginstelling, woongemeenschap met diaconaal doel of kerkelijk bijgebouw toe is aan nieuwbouw, verbouwing of nieuwe (tuin)inrichting om de doelstellingen beter te kunnen verwezenlijken, kun je bij ons een subsidie aanvragen.
Wij toetsen de aanvraag op duurzame keuzes. Huur je een gebouw? Dan dragen wij alleen bij in de kosten van de inrichting.
Bij kerkelijke bijgebouwen vinden we het belangrijk dat de ruimte na de verbouwing of herinrichting door de kerkelijke gemeente gebruikt wordt voor meer kerkelijke presentie in buurt of dorp. 

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag voor nieuwbouw en verbouwing is in de regel maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag.
Voor inrichtingskosten is onze maximale toekenning € 2.500.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten. 

Toetsingscriteria

 • De organisatie heeft een relatie met een (plaatselijke) kerk.
 • Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht.
 • De christelijke identiteit van de organisatie is zichtbaar in de uitvoering van de activiteiten.
 • Het project wordt met name, indien mogelijk, uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Bij verbouwingen, nieuwbouw en inrichting maak je duurzame keuzes.
 • Het project heeft heldere doelstellingen met evaluatie.
 • Het project heeft een structureel karakter.
 • Het vermogen van de organisatie voldoet aan onze vermogenstoets (richtlijn: beschikbaar eigen vermogen is maximaal 1,5x exploitatiebegroting).

Benodigde documenten

Bij de subsidieaanvraag zijn de volgende digitale documenten nodig:

 • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen, wijze van evalueren en tijdspad).
 • projectbegroting en dekkingsplan.
 • recentste jaarrekening inclusief balans.
 • overzicht aanvragen bij andere fondsen.
 • aanvullende documenten over kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, meest recente jaarbegroting en indien van toepassing een KvK-uittreksel).

Via onderstaande knop komt u in het aanvraagportaal. U kunt inloggen met uw bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreert u dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen