Donatie aanvragen Samenleving

Wij steunen kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen, en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. 

Dit vinden wij belangrijk:

  1. Wij richten ons op projecten en initiatieven die een relatie hebben met lokale protestantse kerkelijke gemeenschappen. Deze versterken daarmee hun diaconale aanwezigheid in hun wijk, dorp of voor een specifieke kwetsbare doelgroep.  
  2. De focus ligt op projecten die aantoonbaar het verschil maken voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 
  3. De activiteiten van uw organisatie zijn aanvullend op reguliere hulpverlening. 

In het algemeen geldt dat onze donatie aanvullend is, dus niet de enige of voornaamste bron van financiering van uw project. De financiële bijdrage is bedoeld om een opstart, vernieuwing, innovatie of opschaling mogelijk te maken. De donatie is niet bedoeld als structurele of permanente ondersteuning. 

Deze projecten komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage

  • Eenmalige evenementen, congressen, symposia. Denk bijvoorbeeld aan Passion-uitvoeringen, kersttheaterwandelingen en landelijke bijeenkomsten voor kerkmuziek.
  • Projecten zonder kerkelijke verbondenheid of waarin de christelijke levensbeschouwing niet zichtbaar is.
  • Publicaties over theologen of protestantisme in het algemeen. Voor een financiële bijdrage komen alleen publicaties in aanmerking wanneer er een relatie is met Maatschappij van Welstand als organisatie. Ook publicaties in de educatieve, geloofsopvoedende sfeer en wanneer de verwachting bestaat dat het boek een rol kan spelen in een levendig debat over kerk en protestantisme of vernieuwing van het kerkelijk leven kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Twijfels of je voor jouw project een aanvraag kan indienen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Verder met de aanvraag?

Klik op de categorie die voor je project van toepassing is. Hier vind je meer informatie over de criteria en de benodigde documenten en kun je vervolgens starten met je aanvraag.

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen