Inloophuizen

Inloophuizen zijn een belangrijk thuis voor mensen die bekend zijn met eenzaamheid of de weg naar reguliere maatschappelijke hulp niet gemakkelijk kunnen vinden. Daarom steunt Maatschappij van Welstand inloophuizen met subsidies. Dit doen we op twee manieren:

 1. We participeren in Fonds Franciscus van het Kansfonds. Dit fonds is speciaal opgericht om inloophuizen als geheel te versterken, zowel in exploitatie, werving van vrijwilligers, fondswerving, formulering van de doelstelling en belangenbehartiging. Onze financiering van de activiteiten van inloophuizen verloopt momenteel uitsluitend via dit fonds.
 2. Inloophuizen kunnen daarnaast in sommige gevallen direct een financiële bijdrage bij ons aanvragen. Dit geldt voor inloophuizen die deelnemen aan Fonds Franciscus alleen bij geheel nieuw ontwikkelde projecten of verbouwings- of inrichtingskosten.  

Ontvangt het inloophuis geen financiering (meer) via Fonds Franciscus? Neem dan contact met ons op of je in aanmerking komt voor een rechtstreekse donatie van Maatschappij van Welstand. 

Hoogte financiële bijdrage

De toe te kennen financiële bijdrage is in de regel maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag. Bij meerjarige projecten zijn andere bedragen mogelijk. 

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten. 

Toetsingscriteria

 • Het inloophuis heeft een relatie met een plaatselijke protestantse kerk.
 • Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht.
 • De christelijke identiteit van de organisatie is zichtbaar in het inloophuis.
 • Het project wordt met name, indien mogelijk, uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Bij verbouwingen, nieuwbouw en inrichting maak je duurzame keuzes, zie hiervoor ook de categorie Faciliteiten & inrichting.
 • Het project of de activiteiten hebben heldere doelstellingen en evaluatie.
 • Het project of de activiteiten hebben een structureel karakter.
 • Het vermogen van de organisatie voldoet aan onze vermogenstoets (richtlijn: beschikbaar eigen vermogen is maximaal 1,5x exploitatiebegroting).

Benodigde documenten

Bij de aanvraag zijn de volgende digitale documenten nodig:

 • Projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen, wijze van evalueren en tijdspad);
 • Projectbegroting en dekkingsplan;
 • Recentste jaarrekening inclusief balans;
 • Overzicht aanvragen bij andere fondsen;
 • Aanvullende documenten over kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, meest recente jaarbegroting en indien van toepassing een KvK-uittreksel).

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van voorheen protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen