Recreatie met zorg

Vanwege onze relatie met Recreatie Centra Nederland (RCN) subsidiëren we graag groepsvakanties voor kwetsbare groepen binnen Nederland. Denk bijvoorbeeld aan vakanties voor ouderen met een handicap of voor jongeren of gezinnen met een minimuminkomen die anders niet op vakantie kunnen.
Wij vinden het belangrijk dat aanvragende organisaties tijdens de vakantie ook vormgeven aan de christelijke identiteit van hun organisatie.
In principe komen alleen vakanties op onze accommodatie op Landgoed Ten Vorsel in aanmerking voor subsidie. Mocht deze accommodatie aantoonbaar niet geschikt zijn voor jouw groep, dan kun je ook een aanvraag indienen voor verblijf op een andere locatie.

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag voor recreatie is in de regel maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag.

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten. 

Toetsingscriteria

 • De organisatie heeft een relatie met een (plaatselijke) kerk of heeft een christelijke identiteit.
 • Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht.
 • De christelijke identiteit van de organisatie is zichtbaar in de uitvoering van het project.
 • Het project wordt met name, indien mogelijk, uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Het project heeft heldere doelstellingen met evaluatie.
 • Het project heeft een structureel karakter, de recreatie maakt onderdeel uit van een langdurig gemeenschapsverband.
 • Het vermogen van de organisatie voldoet aan onze vermogenstoets (richtlijn: beschikbaar eigen vermogen is maximaal 1,5x exploitatiebegroting).

Benodigde documenten

Bij de subsidieaanvraag zijn de volgende digitale documenten nodig:

 • projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen, wijze van evalueren en tijdspad)
 • projectbegroting en dekkingsplan
 • recentste jaarrekening inclusief balans
 • overzicht aanvragen bij andere fondsen
 • aanvullende documenten over kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, meest recente jaarbegroting en indien van toepassing een KvK-uittreksel)

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Hier kun je inloggen met je bestaande account van (voorheen) protestantsefondsen.nl.
Vraag je voor het eerst subsidie aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen