Groen denken en doen:
een volgende stap voor groene kerken

Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Tegelijkertijd geloven wij dat een duurzame transitie verder gaat dan de focus op CO2. Het gaat ook over zingeving, leven van genoeg, barmhartigheid, rechtvaardigheid en een leven in verbinding met elkaar en alles wat leeft.
Met deze speciale regeling ‘Groen denken en doen‘ wil Maatschappij van Welstand in 2024 lokale groene kerken stimuleren om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.

René van de Kieft: De protestantse geschiedenis laat zien dat we goed zijn geweest in bouwen, ora et labora. We merken dat de drive tot bouwen, groeien en ontwikkelen ten koste kan gaan van bewaren. Bewaren is de uitdaging voor nu. Dat is echter nog niet zo diep gegrond bij ons als christenen.

Het interview met directeur-bestuurder René van de Kieft over de actie ‘Groen denken en doen’ lees je hier>>

Aan de slag met groen denken en doen

Deze regeling is bedoeld voor projecten van kerken die aangesloten zijn bij het netwerk van GroeneKerken, of van plan zijn dit te doen. Maatschappij van Welstand en Kerk in Actie zijn de dragers van GroeneKerken, een netwerk van meer dan 450 kerken uit 20 verschillende denominaties. Voor meer informatie zie www.groenekerken.nl.
Met deze regeling wil Maatschappij van Welstand kerkvergroeners ondersteunen om de volgende stap te zetten, zodat kerken steeds meer inspirerende plekken van hoop worden voor een duurzaam leven.

Welke projecten komen in aanmerking?

We willen met deze regeling projecten ondersteunen die gericht zijn op het vergroten van bewustwording of die groener gedrag stimuleren van gemeenteleden en betrokkenen. Maar ook initiatieven waar de lokale kerk de kartrekker is in een duurzaam project voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opzetten van buurtmoestuin,
 • Het stimuleren van een netwerk om auto’s te delen binnen je kerk en/of wijk,
 • De herinrichting van de kerktuin of het vergroenen van de parkeerplaats,
 • Een serie thema-avonden met externe sprekers,
 • Een project samen met een lokale basisschool waar kinderen meedoen met een groene ‘challenge’,
 • Een kerk die haar pachtgrond innovatief en duurzaam wil inrichten voor het dorp, maar waar er opstartkosten zijn voordat aanvullende subsidies kunnen worden aangevraagd.

Anders dan bij gewone aanvragen bij Maatschappij van Welstand geldt voor deze regeling geen strenge vermogenstoets of beperking van onze bijdrage tot 10%. We verwachten wel een eigen bijdrage van de kerkelijke gemeente. Onze bijdrage is minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000

Waar is deze regeling niet voor bedoeld?

Voor projecten die gericht zijn op energiebesparende maatregelen van kerkgebouwen is deze regeling niet bedoeld. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen, infraroodpanelen, warmtepompen, et cetera. Deze investeringen verdienen zich immers relatief snel terug. Maatschappij van Welstand stimuleert kerken die willen verbouwen natuurlijk wel om te investeren in duurzaamheid van gebouwen. Meer informatie: Donaties voor de restauratie of verbouwing van het kerkgebouw.
Voor projecten gericht op of voortkomend uit rooms-katholieke kerken willen we je graag verwijzen naar fondsen met een rooms-katholieke achtergrond. Klik hier voor mogelijke alternatieve fondsen. Een uitzondering vormen groene projecten waarbij een rooms-katholieke kerk samenwerkt met een protestantse kerk. Deze projecten komen wél in aanmerking.

Looptijd actie en besluittermijn

Je kunt tot 31 december 2024 aanvragen indienen voor deze regeling. Ons beoordelingsproces duurt normaal tot drie maanden, maar we streven ernaar om aanvragen binnen deze categorie binnen een maand af te ronden. Er zijn geen vaste vergadermomenten.

Toetsingscriteria

 • De aanvragende kerk is aangesloten bij GroeneKerken of wil dit doen, zie GroeneKerken.nl
 • De aangevraagde bijdrage is min. € 1.000 en max. € 10.000 per jaar, eenmalig of met een maximale duur van drie jaar
 • Het plan moet gedragen worden door de kerkenraad/kerkbestuur
 • Eigen bijdrage is noodzakelijk; voor deze regeling geldt GEEN vermogenstoets
 • Bij de projectbegroting en dekkingsplan verwachten we een toelichting op:
  • eigen bijdrage en waarom de kerkelijke gemeente dit project niet geheel zelf kan of (nog) niet wil financieren
  • verkenning van mogelijke samenwerkingspartners of gelijksoortige initiatieven in de omgeving

Benodigde documenten

 • Projectplan (met aanleiding en noodzaak, uitvoerende partij en tijdspad)
 • Projectbegroting en dekkingsplan + toelichting (zie toetsingscriteria)
 • Jaarrekening inclusief balans van de betrokken kerkelijke gemeente

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal.

 • Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.
 • Heb je al eerder een aanvraag ingediend? Log dan in met je bestaande account.
 • Kies bij stap 3 voor een aanvraag in de categorie “Anders”. Geef in de korte projectbeschrijving aan dat je aanvraagt voor de regeling Groen denken en doen.
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen