Structurele samenwerking Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief

Structurele samenwerking voor inspirerend onderwijs

Levensbeschouwelijke en sociaalemotionele vorming dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en sociale samenhang van kinderen en jongeren. Door secularisatie staat dit vakgebied steeds meer onder druk in het Nederlandse onderwijs. Ook christelijke organisaties en kerken bereiken jongeren steeds minder makkelijk. Bekend zijn met de bijbel en christelijke tradities is niet langer vanzelfsprekend bij de nieuwe generaties. Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief (SKE) bundelen daarom per 1 januari 2024 hun rijke traditie, kennis en kunde om de herwaardering te stimuleren van inspirerend onderwijs als oefenplaats voor het leven.

Van oudsher heeft het Nederlandse onderwijs een sterke verbinding tussen kerk, school en thuis. Momenteel zijn ongeveer twee derde van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs georganiseerd vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. De laatste decennia is de rol van de kerk sterk afgenomen en zijn de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de schoolcultuur steeds belangrijker. Leraren hebben minder kennis van en ervaring op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing. Hierdoor zijn zij minder vertrouwd met het verbinden van hun eigen levensverhaal met aansprekende Bijbelse verhalen.

Maatschappij van Welstand en Stichting Kwintessens Educatief willen scholen en leraren praktische ondersteuning bieden binnen het vakgebied van levensbeschouwelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe (digitale) leermaterialen en methoden, training en coaching voor leraren, maar ook maatschappelijke promotie en belangenbehartiging voor deze vakgebieden in het onderwijs.
Voor (protestantse) kerken wordt de bestaande methode voor werken met kinderen in de kerk digitaal vernieuwd en nieuw beleid ontwikkeld voor de plaats van kinderen in de kerk.

Het persbericht van 11 december 2023 lees je hier>>

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen