Winnaars jubileumdonaties bekend

Ter gelegenheid van dit jubeljaar wil Maatschappij van Welstand met extra jubileumdonaties een stimulans geven aan veelbelovende projecten met een vitaliserend, innovatief en duurzaam karakter. De toekenningen zijn op 12 oktober bekend gemaakt tijdens het relatie-event in het Spoorwegmuseum. De twee winnende projecten presenteerden zichzelf in een filmpje aan de aanwezigen. Maatschappij van Welstand gaat deze projecten langjarig ondersteunen met haar kennis, netwerk en financieel.

R3NEW helpt christenen in een woonwijk in hun wens om actief te zijn in en met wijkbewoners, op die gebieden waar lokaal behoefte aan is, zoals zorg, sociale verbondenheid, duurzame projecten. R3NEW is nu nog een pioniersorganisatie en zoekt een partner om uit te groeien tot een duurzame beweging met 20 wijkcommunities verspreid over Nederland.

De jury: “Een vernieuwende aanpak, vanuit een holistisch perspectief, wijkgericht en gedragen door de bewoners zelf. De ontwikkeling gebeurt vanuit een effectief incubator-model, waarin bij de start de lokale groep alleen geholpen wordt met wat nodig is om daarna de communities zelfstandig te laten functioneren.

Bekijk hier het presentatiefilmpje>>

Veel kerken worstelen met de betrokkenheid van generatie Y, de Millennials (ca. 1981-1996). Met het project ‘De MillennialChallenge/Begrijpend Leven’ wil het Baptisten Seminarium en Unie-ABC door ‘actie-onderzoek’ een methodiek ontwikkelen en uitrollen om een leerproces te faciliteren mét millennials, in kerkelijke gemeenten, over hun plek, de relevantie van de kerk en hun geloofsvragen.

De jury: “De combinatie tussen project in de praktijk met een lokale inbedding en actie  -onderzoek is goed doordacht en geeft ook meer mogelijkheden om te leren van de ervaringen en deze breed te delen in kerkelijk Nederland. Het hieraan gekoppelde promotieonderzoek geeft dit project een stevige basis.”

Bekijk hier het presentatiefilmpje>>

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen