Annahuis uitbreiden en verduurzamen

De Protestantse Gemeente Raalte wil een open geloofsgemeenschap zijn voor Raalte. Met de verbouwing van het Annahuis is een breed activiteitenprogramma voor het hele dorp mogelijk.

Bekijk de website Het Annahuis

Een plek voor ontmoeting en verbinding voor álle inwoners van Raalte

Dit project betreft uitbreiding en verduurzaming van het Annahuis als ontmoetings- en verbindingscentrum. Dit is nodig omdat steeds meer doelgroepen en activiteiten een beroep doen op het Annahuis. De aanpassingen maken het gebouw multifunctioneel, toekomstbestendig en duurzaam, zodat het Annahuis een plek voor ontmoeting en verbinding wordt voor álle inwoners van Raalte.

Het Annahuis, gelegen naast de oude Plaskerk, is een ontmoetings- en verbindingscentrum voor alle inwoners van de gemeente Raalte. Met de uitgevoerde aanpassingen, zoals het aanleggen van zonnepanelen, volledige vloerisolatie, vloerverwarming, gasloze keukens, en led-verlichting voldoet het gebouw nu aan het streven een groene kerk te zijn. Ondanks een hogere bezettingsgraad kan het energiegebruik met 30% dalen. In totaal maken nu ruim 30 verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk insteek dankbaar gebruik van Het Annahuis. Dankzij de uitbreiding en moderne inrichting is het Annahuis klaar voor de toekomst. 

Waarom wij dit project steunen

De Protestantse Gemeente Raalte wil in en vanuit het Annahuis present zijn voor de Raalter gemeenschap: concerten, sprekers, eetclub, repair-café. Maatschappij van Welstand vindt het belangrijk dat er bij de verbouwing duurzame keuzes zijn gemaakt. 

Na de verbouwing is het Annahuis beter geschikt voor verhuur, waardoor met extra verhuuropbrengsten de kerkelijke gemeente een sterkere financiele positie voor de toekomst heeft.

Toekenning: 10.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen