Coffee Café, Electronic Dance Music en coaching

Afterbeat Coffee is thuiskomen

Bekijk de website stichting Afterbeat

Koffie en dance muziek voor onderlinge verbinding en levenskracht jongeren

De Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde wordt op een ongedwongen, moderne manier gedeeld met Veendamse jongeren.

Afterbeat Coffee is een sociale onderneming in Veendam met een passie voor koffie en jongeren. In het koffiehuis leiden ze jongeren en jong-volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot barista. Het Coffee Café is ook een inloopcentrum voor jongeren. Vanuit hun christelijke achtergrond geloven de initiatiefnemers dat iedereen gemaakt is voor een doel in het leven. Door sociaal ondernemen en het jongerenwerk zetten ze de medewerkers en de bezoekers in hun kracht. 

EDM staat voor Electronic Dance Music. Stichting Afterbeat werkt met deze muziek in de vorm van workshops in het Coffee Café en op middelbare scholen in de regio Veendam.  Deze muziekworkshops zijn een middel om thema’s bespreekbaar te maken die leven onder jongeren. Ze vinden het belangrijk dat er gesprekken gevoerd worden over vrijetijdsbesteding, relaties, school, werk en geloof en zingeving. Geen onderwerp is onbespreekbaar.  

Het initiatief is nog in ontwikkeling, samen met buurtbewoners zijn meer activiteiten in ontwikkeling, zoals koffieochtenden, kinder- en jeugdactiviteiten, opvoedcursussen en sport- en spelletjesavonden.

Waarom wij dit project steunen

Met dit Coffee Café richt Stichting Afterbeat zich op jongeren in Veendam voor wie een laagdrempelige, veilige en toffe plek dichtbij huis belangrijk is. Daar kunnen ze een vak leren, op adem komen en vinden ze een thuis. Uitnodigende gesprekken met de jongeren over geloofs- en levensvragen zit in het DNA van Afterbeat. Dat maakt dit project passend binnen de doelstellingen van Maatschappij van Welstand. 

Toekenning:  5.000 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen