De Proeftuin

Het Passion gelooft dat contact met de (A)ander een dakloze en verslaafde kan inspireren tot herstel van het leven.

Bekijk de website Het Passion

Een moment van rust voor dak- en thuislozen

In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. Bij Het Passion kunnen dak- en thuislozen een time-out nemen, tijdelijk wonen, werken aan perspectief en re-integratie in de maatschappij. Diaconale vrijiwilligers uit het hele land maken verblijf en werk op Het Passion mede mogelijk. De aanvraag betreft een bijdrage aan ‘De Proeftuin’, een combinatie van zorg en werken op het land en in de tuin. Voor veel zorgvragers betekent het werken in de ‘proeftuin’ een belangrijke stap naar herintreding in de maatschappij. Werken en wonen in een agrarische setting heeft een bijzondere meerwaarde en bevordert de sociale zelfredzaamheid. 

Waarom wij dit project steunen

Stichting Het Passion heeft een brede achterban van kerken uit heel Nederland. Financieel en met vrijwilligers ondersteunen kerken de time-outvoorziening om voor dak- en thuislozen een plek te bieden om op adem te komen en te werken aan nieuw levensperspectief. De nieuwe en duurzaam aangelegde Proeftuin is een belangrijke aanvulling op het werk van Het Passion, het betekent concrete een verbetering van het zorgaanbod.

Toekenning:  7.500 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen