Doopsgezinde gemeente Giethoorn

Het aantal mensen dat deze gemeente bereikt, is vele malen groter dan het ledenaantal.

Bekijk de website Doopsgezinde gemeente Giethoorn

Het verhaal van Giethoorn: open kerkproject

Het verhaal van de Doopsgezinden in de Kop van Overijssel benadrukt de waarden van tolerantie, vrijheid en vrede. Na de restauratie is functioneert de kerk als plek om te rusten, op adem te komen en op verhaal. De kerk wordt opengesteld voor de eigen gemeenschap, maar ook voor de vele toeristen die naar Giethoorn komen. Een open kerk als plaats van vrede.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat dit deze gerestaureerde open kerk en expositie de mogelijkheid biedt een gastvrije gemeente te zijn en verbinding te maken de omgeving.

Toekenning: € 12.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen