DorpsTiny Houses

Kwetsbare jongeren helpen zelfstandig te wonen.

Bekijk de website De Glind

DorpsTiny: springplank naar de toekomst

Jeugddorp de Glind is een klein en groen dorp vlakbij Amersfoort, met zo’n 650 inwoners. Bijzonder aan het dorp is dat er decennialang kinderen die uit huis zijn geplaatst, worden opgevangen in gezinsverband. Deze kinderen kunnen om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders thuis wonen en hebben doorgaans veel meegemaakt. Rudolphstichting steunt de kinderen, gezinshuizen en het dorp.

Rudolphstichting wil ‘DorpsTiny Houses’ bouwen voor jongeren waarvoor verlengde jeugdzorg nodig is. Na hun verblijf in een gezinshuis, vaak al vanaf hun vroege jeugd, is het de bedoeling dat zij uitvliegen en op eigen benen gaan staan. Dit lukt niet altijd. In een ‘DorpsTiny House’ kunnen zij nog maximaal 2 jaar leren om zelfstandiger te worden, eventueel met extra zorg en begeleiding. Dit geeft hen net de tijd om niet tussen wal en schip te raken. De ‘DorpsTiny Houses’ worden energieneutraal gebouwd, met warmtepomp en zonnepanelen. In het bestemmingsplan passen geen appartementen, wel deze ‘DorpsTiny Houses’. De jongeren wonen zo wel echt in een huis(je).

Waarom wij dit project steunen

Met deze ‘DorpsTiny Houses’ voorziet de Rudolphstichting in een belangrijke behoefte voor de groep jonge mensen die nog niet de stap naar volledige zelfstandigheid kunnen zetten. Dat de tiny houses op duurzame wijze gebouwd zijn, is voor Maatschappij van Welstand een groot pluspunt. De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën

Toekenning: € 15.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen