House of Light

House of Light brengt mensen bij elkaar die geïnteresseerd zijn in Jezus Christus, maar voor wie een conventionele kerk niet goed past, of een stap te ver is.  

Bekijk de website House of Light

Nieuwe huiskerk-plant in de Tarwewijk

De pioniersplek House of Light is een soort huiskerk die zich richt zich op drie wijken in Rotterdam-Zuid met een relatief kwetsbare bevolking. Het is ontstaan uit samenwerking tussen House of Hope Tarwewijk, een maatschappelijk diaconaal project, de International Christian Fellowship Rotterdam en de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid.

Inmiddels draait House of Light al 4 jaar en zijn de vruchten zichtbaar. De kinderclub groeit en bloeit met kinderen waarvan de meeste niet uit een christelijk gezin komen. De vaste kern van volwassen deelnemers is begonnen aan een discipelschapstraject. Zij zien groter geloof en een sterkere onderlinge band. De geloofsgemeenschap heeft vastere vorm gekregen. De groep is niet echt groter geworden: sommigen haakten af tijdens de coronaperiode, en nieuwe mensen kwamen erbij. ICF Rotterdam streeft niet naar kwantiteit maar naar diepgang, maar zijn dankbaar voor de nieuwsgierigheid naar het Evangelie. En dat zij mensenlevens zien veranderen! Reacties van bezoekers: “Ik heb hier liefde, waardering, gezelligheid en vreugde gevonden.” “Een levensdoel”. “Ik ben wakker geworden voor Gods woorden.” “Dat Jezus weet wie ik ben.” “God gaf mij rust. Ik ben niet langer achterdochtig naar iedereen en kan weer blij zijn.”

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze pioniersplek omdat ze zoeken naar een nieuwe vorm van kerk-zijn in deze tijd. En omdat ze deel zijn van de Leergemeenschap Pionieren zoals dit wordt gefaciliteerd door het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Daarbij voldoen ze ook aan onze andere criteria voor pioniersplekken (pioniersplan, kernteam, zendende gemeenten etc). 

Toekenning: € 10.500 verdeeld over drie jaar.  

Het gaat hier om de tweede pioniersperiode (jaar 4 t/m 6) waarin de steun vanuit MvW stap voor stap wordt afgebouwd. 

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen