Mansholtcampus

De grote opgave: burgers, boeren en bestuurders samen verantwoordelijk maken voor hun voedsellandschap.

Bekijk de website van Mansholtcampus

Bekijk de website van Eemlandhoeve

Eemvallei Voedselcampus – regionale foodhub

Sinds enkele jaren is Maatschappij van Welstand betrokken bij de ontwikkeling van de Mansholtcampus. Samen met burgers, boeren, bedrijven en instellingen werkt de Mansholtcampus aan een nieuwe regionale voedselcultuur. Een cultuur waarin de consument lokaal voedsel uit de eigen regio weer ziet en waardeert. Via sociale innovatie wil de Mansholtcampus voeding, omgeving, landbouw en gezondheid tot een samenhangend geheel maken. Met de aankoop van zes hectare naast de Eemlandhoeve worden de eerste stappen gezet voor de Eemvallei Voedselcampus: een ontmoetingspunt waarin de samenwerkende partijen ideeën kunnen uitwisselen, kennis verrijken en nieuwe plannen een vruchtbare voedingsbodem krijgen.

Eemlandhoeve – Jan Huijgen

Jan Huijgen heeft al vroeg de keuze gemaakt om geen intensieve en grote boer te worden, maar een brede boer. In 1993 kwam hij met zijn vrouw op de Eemlandhoeve. Tegen de toenmalige trend in van grootschaliger, intensiever, specialistisch en technologisch, koos hij voor verbreding, verdieping en inbedding in de maatschappelijke en natuurlijke omgeving. Zijn wens om Burger & Boer, Stad & Platteland en Creator & Creatie (de missie van de Eemlandhoeve) aan elkaar te verbinden heeft hij door de jaren heen op verschillende manieren uitgewerkt. Voor zijn bijdrage aan de multifunctionele landbouw en een veelzijdig platteland ontving hij in 2007 de Mansholtprijs. Inmiddels is een breed netwerk opgebouwd met overheden, burgers, kennisnetwerken en groene groeperingen.

Jan Huijgen: “Eemvallei Voedselcampus verbindt hoofd, hart en handen, een symbiose van gebouw en omgeving.”

Ontwikkeling Eemvallei Voedselcampus

In 2022 heeft Maatschappij van Welstand het perceel naast de Eemlandhoeve aangekocht en dit in pacht gegeven aan Jan Huijgen van de Eemlandhoeve. Het perceel omvat bijna zes hectare landbouwgrond en een stal van 467 m2. Deze zomer wordt gestart met de verbouw van deze stal tot een centraal ontmoetings-en vertrekpunt voor food, agri en landculture: de Eemvallei Voedselcampus. De grond zal op termijn worden ingericht als een voedsellandschap met een rijke biodiversiteit en een multifunctionele inzet. Belangrijk uitgangspunt is hierbij de regio Amersfoort en omstreken te voorzien van 20-30% voedsel uit het eigen leefgebied. Op termijn kan dit plan ook worden uitgerold in andere regio’s in Nederland.

Uitdagingen en doelen

  • Nieuwe verbindingen leggen tussen burgers, boeren en bestuurders rondom hun eigen
    Voedsellandschap: voedsel verbindt en biedt een gemeenschappelijk doel.
  • Bewustzijn creëren in alle stappen tussen boer en bord
  • Startups aantrekken
  • Eerlijke prijs voor boeren
  • Inzet en planning voor behoud en herstel natuur

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen