PG ’s-Hertogenbosch 

De Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch open voor kunst, muziek of een rustmoment als kerk midden in de stad

Bekijk de website Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Open kerk

Open Kerk betekent dat de PG Den Bosch een open, gastvrije gemeente willen zijn midden in de Bossche samenleving. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen voor een bezichtiging, een concert, een rondleiding, een praatje of om even tot rust te komen.  

Via kunstexposities, Muziek op Zaterdag, en de Jazzviering wil de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch verbindingen leggen met bezoekers, zowel uit de stad als uit de regio. Dit sluit aan bij een breder aanbod van activiteiten van de kerk zoals Bachcantates, evensongs en orgelconcerten. De kerk investeert er al langer in om voor een breder publiek zichtbaar en toegankelijk te zijn en wil hier nu een extra impuls aan geven. Hiermee wil de gemeente een breder publiek bereiken en laten zien hoe ze kerk zijn. De kerk wil graag een open kerk zijn voor de stad en zich met mensen in de stad verbinden. Een achterliggend doel is dat meer mensen de kerk ervaren en ook meer mensen de zondagse vieringen bezoeken. De kerk ziet nu al een toename in het nieuwe gezichten op zondag, waaronder ook meer jongvolwassenen.  

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat het een doorlopend project is van de PG Den Bosch (min of meer op zichzelf staande events ondersteunen we niet). En omdat het voorkomt uit een duidelijke visie over kerk zijn voor de stad en verbinding met de omgeving 

Toekenning: € 2.500

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen