Restauratie kerkgebouw Hervormde Gemeente Stavenisse

Een Rijksmonument met een bewogen geschiedenis.

Bekijk website Hervormd Stavenisse

Restauratie belangrijk voor het dorp

Het kerkgebouw stamt uit 1911, en is door de watersnoodramp van 1953 zeer zwaar getroffen. Het water stond toen ruim drie meter hoog in de kerk. Uiteraard is de kerk in 1954 zoveel mogelijk hersteld.
Begin 2017 werd besloten om geld in te zamelen voor dringende herstelwerken die nodig zijn aan het dak van de consistorie, de glas in lood ramen en het stucwerk dat vernieuwd moet worden ten gevolge van het zout water dat in 1953 in de muren is doorgedrongen.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze restauratie omdat duidelijk is dat dit project bijdraagt aan wat nodig is voor de geloofsgemeenschap Hervormd Stavenisse, ook in de toekomst. De gemeente heeft onvoldoende eigen middelen om het project helemaal zelf te bekostigen..

Toekenning: € 15.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen