Stichting Hart voor Noord

Luistergroepen brengen buurtbewoners bij elkaar om dagelijkse ervaringen en problemen met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Kortom: luisteren, ondersteunen, verbinden 

Bekijk de website Stichting Hart voor Noord

Luistergroepen verbinden buurtbewoners

Bij een Luistergroep delen deelnemers de verhalen van het leven en hoor je welke strategieën anderen hebben ontwikkeld om met bepaalde problemen om te gaan. Ervaren vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten en zorgen ervoor dat je verhaal gehoor vindt.

Luistergroepen zijn een vorm van Integratieve Buurt Therapie (IBT). In deze methode is het niet de therapeut maar de groep die luistert, ondersteunt en oplossingen aanreikt. Stichting Hart voor Noord is in 2020 begonnen met het organiseren van luistergroepen. Dit is een diaconaal project voor kwetsbare buurtbewoners. 
In de luistergroep delen mensen hun dagelijkse ervaringen thuis, op het werk of in de buurt. Ze delen hun zorgen en vieren het leven. Ze praten en luisteren naar elkaar. Hoe pakken anderen een situatie aan? De deelnemers luisteren zonder te oordelen of adviezen te geven. Tussendoor bewegen ze, lezen ze een gedicht of maken ze plezier. Bij de luistergroepen is iedereen welkom. Dus ook als je liever stil bent. Het zijn open groepen waar je altijd terug kunt komen.

Waarom wij dit project steunen

Dit project is aanvullend op ander aanbod van Hoop voor Noord voor kwetsbare mensen in Amsterdam Noord en heeft na het eerste jaar al mooie resultaten laten zien. De deelnemers herkennen zich in elkaar, er ontstaan ook contacten buiten de bijeenkomsten om. De deelnemers ervaren dat zij zich anders opstellen naar de mensen om hen heen, minder oordelend. Het delen van hun ervaringen en problemen helpt vaak om hun eigen situatie te verbeteren of zelfs op te lossen. De meeste vrijwilligers zijn afkomstig uit de kerken en de gesprekken zijn onder meer in kerkgebouwen in de buurt. Het concept wordt ook uitgebreid naar andere diaconale opbouwplekken in Amsterdam

Toekenning 2021: 6.000 / 2022: € 5.000 / 2023: € 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen