Stichting Home for Kurds

Gastvrij
Voor Charlois
Voor alle volken

Bekijk de website

Thuis voor Koerden

In 2019 heeft de stichting Home for Kurds de Bethelkerk in Oud-Charlois Rotterdam kunnen kopen. Om het gebouw te kunnen gebruiken was een kleine verbouwing, onderhoud en verduurzaming nodig. Naast diensten en activiteiten voor de Koerdische christelijke gemeenschap wordt de kerk ook zoveel mogelijk opengesteld voor mensen uit de wijk. Ook maken twee andere interculturele kerkgemeenschappen gebruik van het gebouw.

Over het project

De Bethelkerk is de thuisbasis voor Home for Kurds. Hier worden kerkdiensten gehouden en het kerkgebouw fungeert ook als een soort inloophuis. 
Daarnaast wordt de kerk steeds meer opengesteld voor mensen uit de wijk. Zo is er een wekelijkse wijkmaaltijd, is de Voedselbank wekelijks aanwezig en zijn er taallessen. 
De kerk wordt ook gebruikt door een Chinese kerk en de International Christian Fellowship (ICF) Rotterdam.  

Home for Kurds verzorgt onder andere diensten en pastoraat voor Koerden in Nederland. Veel van de Koerdische bezoekers zijn christen geworden, waardoor ze vaak met uitstoting of vernederingen te maken hebben. Daarnaast hebben velen van hen pijnlijke ervaringen in eigen land door gevolgen van oorlog en/of vluchten uit eigen land. De kerkdiensten hebben een grote betekenis voor de bezoekers, sommige reizen hiervoor meer dan een uur. Pastoraat krijgt vorm in allerlei ontmoetingen rondom de diensten, maar ook daarbuiten. Ook wordt er kinderwerk aangeboden.

Waarom wij dit project steunen

In Nederland zijn meer dan 1 miljoen christenmigranten. Wij willen graag bijdragen aan vitale geloofsgemeenschappen ook voor christenen met een andere culturele achtergrond. Streven hierbij is verbindingen tussen culturen. 

We steunen van harte hoe Home for Kurds een hele belangrijke rol speelt voor christenen met Koerdische achtergrond in Nederland en hoe de geloofsgemeenschap vanuit de Bethelkerk van betekenis is voor de buurt.

Toekenning: € 4.000 per jaar (voor 2020 en 2021)

“Ik hou van de Koerdische kerk en vind het leuk om daar te komen” –
één van de kinderen

 

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen