Timon

Onze zorgverleners zijn erg blij met dit budget, het geeft de jongeren nét dat zetje extra.

Bekijk website Timon

 

Extra steuntje in de rug

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Voor de jongeren die zich ontwikkelen tot zelfstandigheid is soms een extra steuntje in de rug nodig, in de vorm van een individuele financiële bijdrage voor woninginrichting of een laptop voor een opleiding.
Per jaar ontvangen ongeveer 20 jongeren een bijdrage vanuit het budget dat Maatschappij van Welstand ter beschikking stelt.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand waardeert de visie op hulpverlening van Timon. Er zijn vrijwilligers bij betrokken, bijvoorbeeld als ‘goede buur’ in de woongroepen, die gemotiveerd en geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging naast de jongeren staan.

Timon ontvangt jaarlijks € 10.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen