Team aandacht – training sociale vaardigheden

Overwin het kwade door het goede

Bekijk de website Pauluskerk

Een op maat gesneden sociaalvaardigheidstraining voor kwetsbare mensen

Niet iedereen heeft een luisterend oor of sociaal vangnet als het even niet meezit. In het Open Huis van de Rotterdamse Pauluskerk komen veel bezoekers die zich eenzaam voelen, vragen hebben en soms ook ander gedrag vertonen dan algemeen aanvaard is. Vaak zijn het kwetsbare mensen met verschillende achtergronden die het in onze samenleving extra moeilijk hebben. Vanuit Team Aandacht – bestaande uit mensen met een hulpverleningsachtergrond – ontstond de behoefte om deze kwetsbaren een stap verder te helpen met een op maat gesneden sociaalvaardigheidstraining. Hiervoor is gebruik gemaakt van een succesvolle bestaande training uit Zuid-Afrika. De eerste trainingen zijn gestart in januari 2023. 

In de Pauluskerk zijn er veel bezoekers die vragen hebben, zich eenzaam voelen en soms bijzonder of onaangepast verdrag vertonen en waar communicatie regelmatig gecompliceerd ligt. Deels heeft dit te maken met een taalachterstand (vanwege een niet-Nederlandse achtergrond) en/of meerdere sociale problemen met als gevolg frustratie en onacceptabel gedrag. Dit veroorzaakt niet alleen overlast in de Pauluskerk last van, maar ook in de maatschappij. Het zijn juist deze mensen die door anderen als agressief en onhandelbaar worden ervaren, terwijl dit van hen vaak geen bewust gedrag is. Door de sociale vaardigheidscursus leren zij te reflecteren op hun eigen gedrag en krijgen zij op een laagdrempelige en prettige vaardigheden hoe hiermee om te gaan. Hiermee krijgen deze bezoekers meer rust, wat escalerend gedrag voorkomt.  

In januari 2023 is met de eerste training gestart. De belangstelling was groot onder de Noord-Afrikanen en Oost-Europeanen. De communicatie in deze groep was ingewikkeld omdat er met meerdere tolken gewerkt werd. De deelnemers deden actief mee, stelden goede vragen en gaven aan dat het zinvol is om deze informatie te krijgen en van elkaar te leren. De problematiek was herkenbaar voor iedereen. Bij de eerste bijeenkomst was een maaltijd geregeld door een school. Dit was erg aantrekkelijk voor alle deelnemers. Het eten werkt verbindend en nodigt meer uit om te komen.

Over Team aandacht

In de Pauluskerk komen veel dak- en thuislozen, Europese arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren, mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek, eenzame ouderen en jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan, creatieve mensen, die iets anders zoeken dan het huisje-boompje-beestje-bestaan. Een gastvrije ontvangst van al die mensen, luisteren naar hun verhalen, dat is de basis van Team aandacht. Open staan voor iedereen, zeven dagen per week. Vrijwilligers schenken koffie en thee en serveren boterhammen in het open huis. Er is hulp en medische zorg. Allerlei culturele en praktische activiteiten nodigen mensen uit hun levenskracht te versterken en hun verhalen te vertellen. Zo proberen we ruimte te maken voor iets nieuws. En versterken we de stem van mensen die in deze samenleving veel te weinig worden gehoord.

Waarom wij dit project steunen

De keuze om niet zelf een training ontwikkelen, maar een bestaand succesvol concept aanpassen naar de Nederlandse problematiek NL met als vernieuwende element de specifieke aanpak voor arbeidsmigranten.   
Deze training is een vernieuwende aanpak voor een zichtbaar moeilijk maatschappelijk probleem. De werkwijze sluit aan bij de waarden van Maatschappij van Welstand: met barmhartigheid werken aan nieuw perspectief, op leven in plaats van overleven. 

Aanmoedigingsprijs t.g.v. het 200-jarig jubileum van Maatschappij van Welstand: € 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen