Vita Tilburg

“Onze droom is om in Tilburg een centrum voor welzijn en zingeving te zijn.”

Bekijk de website Vita Tilburg

We gather around life

Vita Tilburg is een gemeenschap van Nederlandse en internationale studenten en young professionals. Zij ontmoeten elkaar om het leven te vieren en te overdenken en onderzoeken zij samen de vragen over welzijn en zingeving. Een plek waar studenten en young professionals terecht kunnen voor trainingen, ontmoetingen of coaching.

Deze pioniersplek richt zich op jongeren (18-30 jaar) in Tilburg, waar prestatiedruk, burn-out en eenzaamheid issues zijn waarvan men weet dat een deel van de studenten daarmee worstelt. Vanuit een woongemeenschap worden activiteiten aan geboden waarin zingeving een plek krijgt en deze thema’s (succes en falen, druk en stress, leven in verbondenheid) aan de orde komen

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt dit project omdat het een pioniersplek is die deel is van de Leergemeenschap Pionieren en er ook een bijdrage is vanuit een lokale kerk. Dit project is daarnaast verbonden met de beweging Vita Communities (vanuit IFES) om in studentensteden stadskloosters te beginnen, die we ook ondersteunen.  

Toekenning:  8.000 (over drie jaar)

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen