Zomerkamp International Christian Fellowship

Een ontspannen zomerkamp georganiseerd door een internationale kerk, voor 100 gemeenteleden – veelal vluchtelingen – afkomstig uit de hele wereld.

Bekijk website ICF Utrecht

Zomerkamp ICF Utrecht: gastvrij ontspannen

Het jaarlijkse zomerkamp van International Christian Fellowship Utrecht biedt een veilige plek in een ontspannen sfeer voor circa 100 gemeenteleden. Tijdens het kamp, op een mooie locatie in Overijssel, is er een gevarieerd aanbod van sport en spel, wandelingen door de natuur, workshops voor vrouwen en mannen, bezinning met Bijbelstudie en lezingen door mensen met dezelfde achtergrond die in Nederland hun leven hebben opgebouwd. De organisatie van het kamp is geheel in handen van vrijwilligers.

Over het project

De kerkelijke gemeente ICF Utrecht is opgericht om een thuis te bieden voor en met de vreemdeling, een plek waar je gekend wordt, geliefd bent en erbij hoort. ICF bestaat voor een groot deel uit mensen met een buitenlandse achtergrond, ongeacht afkomst of religieuze overtuiging; mannen, vrouwen en kinderen. Er is oog voor hun behoeften, zowel fysiek (huisvesting en voedsel), sociaal maatschappelijk (opleiding, werk, taal en vriendschap) als geestelijk.

Een aanzienlijk deel van de gemeenteleden komt uit het nabijgelegen AZC. Deze groep is divers gezien leeftijd, afkomst en achtergrond, maar gelijk in kwetsbaarheid. Kwetsbaar vanwege taalachterstand, gebrek aan sociaal netwerk en financiële draagkracht. Hun leven kenmerkt zich wordt door stress rond basisbehoeften en eenzaamheid. Dit belemmert participatie in de maatschappij.

Het zomerkamp helpt de gemeenteleden om van ontspanning te genieten. Tijdens het kamp is aandacht voor de individuele persoon en zijn of haar noden, maar ook voor onderling contact leggen of verstevigen. Daarnaast is er bezinning met Bijbelstudies.

Doordat mensen zich gezien weten en zich veilig weten is het mogelijk om kwaliteiten te laten zien en te ontwikkelen. Zeker voor kinderen die in een gestreste omgeving opgroeien, waar geen geld is voor vakantie, is het zomerkamp belangrijk. Kinderen uit deze doelgroep horen via school over vakantie. Zij willen erbij horen.

De ontspanning draagt bij aan het verbreden van de horizon van de deelnemers.

Waarom wij dit project steunen

Dit vakantiezomerkamp wordt georganiseerd door een kerk, met vrijwilligers, voor mensen in een kwetsbare positie.

Bijdrage Maatschappij van Welstand: 
2016-2017-2018-2019 € 3.000 per jaar

In de regel ondersteunen wij alleen vakantiekampen die georganiseerd worden op ons eigen landgoed Ten Vorsel. Maar vakantiekampen die georganiseerd worden door kerken of christelijke organisaties, kunnen ook subsidie ontvangen als Landgoed Ten Vorsel aantoonbaar geen geschikte locatie voor hen is.

Deel bericht

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Bekijk alle projecten
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen