Presentie en maatschappelijke hulp

In Nederland zijn er vele organisaties die vanuit een christelijke identiteit aandacht en ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen, aanvullend op reguliere zorgorganisaties.
Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die werken met vrijwilligersnetwerken, woongemeenschappen met een diaconaal doel en stichtingen die zich richten op zorg en aandacht voor specifieke kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen, ouderen, ongedocumenteerden). Deze organisaties kunnen bij ons subsidie aanvragen voor hun activiteiten.
Wij vinden het belangrijk dat er aantoonbaar lokaal onderlinge samenwerking is tussen vrijwilligersorganisaties met eenzelfde identiteit en met reguliere zorgorganisaties. Dit versterkt de gezamenlijke impact van de activiteiten, aandacht en ondersteuning. 

Hoogte financiële bijdrage

De toe te kennen financiële bijdrage is in de regel maximaal € 12.000 en niet meer dan 10% van het totale benodigde bedrag. Bij meerjarige projecten zijn andere bedragen mogelijk. 

Besluittermijn

Ons beoordelingsproces duurt ongeveer 3 maanden. Er zijn geen vaste vergadermomenten. 

Toetsingscriteria

 • De organisatie of het project heeft een relatie met een (plaatselijke) kerk.
 • Bij voorkeur levert de plaatselijke kerkelijke gemeenschap een bijdrage, bijvoorbeeld in geld of menskracht.
 • De christelijke identiteit van de organisatie is zichtbaar in de uitvoering van het project.
 • Het project wordt met name uitgevoerd door vrijwilligers.
 • Samenwerking met reguliere zorgorganisaties.
 • Het project heeft heldere doelstellingen en met evaluatie.
 • Het project heeft een structureel karakter.
 • Het vermogen van de organisatie voldoet aan onze vermogenstoets (richtlijn: beschikbaar eigen vermogen is maximaal 1,5x exploitatiebegroting).

Benodigde documenten

Bij de aanvraag zijn de volgende digitale documenten nodig:

 • Projectplan (met aanleiding en relevantie, doelstellingen, wijze van evalueren en tijdspad);
 • Projectbegroting en dekkingsplan;
 • Recentste jaarrekening inclusief balans;
 • Overzicht aanvragen bij andere fondsen;
 • Aanvullende documenten over kerk of christelijke organisatie (beleidsplan, meest recente jaarbegroting en indien van toepassing een KvK-uittreksel).

Via onderstaande knop kom je in het aanvraagportaal. Vraag je voor het eerst aan bij Maatschappij van Welstand? Registreer je dan eerst als nieuwe aanvrager.
Heb je al een account bij Maatschappij van Welstand of bij (voorheen)  protestantsefondsen.nl? Dan kun je die gebruiken om in te loggen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen