Herbestemming kerken en kloosters

Steeds meer kerken en ook kloosters krijgen een nieuwe bestemming als wooncomplex, hotel of andere recreatie. De oorspronkelijke functie van de monumentale gebouwen voor zingeving is vaak alleen maar zichtbaar in originele ornamenten en historische details. Dat dit ook anders kan, bewijst de oecumenische woongemeenschap Nieuw Sion, een van de projecten die Maatschappij van Welstand ondersteunt. De bewoners van deze voormalige abdij – alleenstaanden, koppels en gezinnen – bouwen op een moderne manier voort op de erfenis die de monniken achterlieten.

De belangstelling voor dit soort woongemeenschappen groeit. Maatschappij van Welstand wordt regelmatig gevraagd mee te denken bij plannen voor herbestemming van kerken of kloosters tot woongemeenschap. Inmiddels loopt er een verkenningstraject bij een aantal concrete voorstellen om wellicht in te participeren. Maatschappij van Welstand vindt het hierbij belangrijk om verbinding te zoeken met lokale kerken. Maar ook dat de initiatieven een maatschappelijke impact hebben voor bijvoorbeeld studenten of kwetsbare groepen zoals projecten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In een volgende nieuwsbrief hopen wij hier meer over te kunnen vertellen.

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen