Impuls aan financiële bijdragen voor kwetsbare huishoudens 

Maatschappij van Welstand constateert al een aantal jaar op rij een daling in het aantal aanvragen voor kwetsbare huishoudens. Dat gaat om concrete financiële ondersteuning bij de aanschaf van bijvoorbeeld witgoed, woninginrichting, rolstoelbussen of het verstrekken van leefgeld. Deze afname staat haaks op de maatschappelijke trend van stijgende kosten in levensonderhoud, energiecrisis en de forse inflatie. Voedselbanken zien een toename in aanvragen. Dit treft niet alleen mensen op bijstandsniveau, maar ook steeds meer werkenden die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In september hebben we een korte vragenlijst voorgelegd aan hulporganisaties die soms of vaak bij ons aanvragen indienen. Daarmee wilden we meer inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van het teruglopend aantal aanvragen. 

Veel respons

De vragenlijst verstuurden we naar ongeveer 180 personen van 80 verschillende organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld organisaties voor maatschappelijk werk, revalidatieklinieken, bewindvoerders of MEE-organisaties. We ontvingen een kleine 70 vragenlijsten ingevuld terug, van 50 afzonderlijke organisaties. Een goede respons! 

Aan de slag

Uit de antwoorden blijkt dat slechts een beperkt deel van de aanvragende hulpverleners ook het aantal aanvragen ziet teruglopen, het merendeel ziet juist een toename. Maatschappij van Welstand is echter voor de helft van de respondenten op de achtergrond geraakt als organisatie om een aanvraag bij in te dienen. 

Een van de redenen hiervoor ligt deels bij de hulporganisaties zelf. Daar waar een specifieke medewerker voor fondswerving is, blijft de kennis en uitvoering hiervan binnen de organisatie op peil. Maar als individuele medewerkers veel zelf moeten uitzoeken over fondswerving en de kennisoverdracht hiervan binnen de organisatie informeel gebeurt, kan Maatschappij van Welstand zomaar uit beeld verdwijnen. 

Een andere oorzaak ligt op het terrein van de financiering van fondswerving door gemeentes. Met name fondsaanvragen voor hulpmiddelen als rolstoelbussen zijn zeer tijdrovend. Gemeentes bezuinigen op fondswerving in hun financiering aan zorgorganisaties. Een aantal zorgorganisaties is als gevolg daarvan gestopt met fondswerving. 

Ook Maatschappij van Welstand zelf heeft huiswerk gekregen. Om de drempel te verlagen voor het indienen van aanvragen, gaan we komende tijd onder meer aan de slag met het verhelderen van onze criteria en waarvoor wel en geen financiële bijdragen mogelijk zijn. Ook zullen we actiever contact onderhouden met aanvragende organisaties om op het netvlies te blijven. En tot slot willen we onderzoeken hoe we andere fondsen kunnen betrekken in de aanbevelingen die we van de respondenten ontvangen hebben.  

Levensbloei

Met het uitsturen van deze vragenlijst zijn we bij een aantal zorgorganisaties opnieuw op het netvlies gekomen. Daardoor zien we bijvoorbeeld nu al een stijging van het aantal aanvragen. Dat is heel mooi, want we dragen graag bij aan de levensbloei van kwetsbare individuen. Kijk voor meer informatie bij Donatie aanvragen Persoonlijke ondersteuning

 

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen