Bouw NatuurObservatorium gestart

Het Natuurobservatorium was een van de plannen die vorig jaar ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Maatschappij van Welstand een aanmoedigingsprijs hebben ontvangen. Met dit Natuurobservatorium beoogt de Stichting Eemlandhoeve Netwerk een oaseplek te creëren voor ‘tijdgenoten die op adem willen komen, andere mensen willen ontmoeten en letterlijk en figuurlijk gezond gevoed willen worden’. Een mooie invulling van onze slogan ‘ruimte om te delen’. Inmiddels is men gestart met de bouw en zal naar verwachting eind 2024 klaar zijn voor gebruik.

De Eemlandhoeve van boer Jan Huijgen is al 30 jaar een plek van verbinding en vernieuwing. Een groene oase waar ‘hoedend rentmeesterschap’ steeds verder wordt vormgegeven. Het is een broedplek voor vernieuwing van de foodculture, landculture en agriculture: natuurinclusieve landbouw op een eigenzinnige manier. In 2007 ontving de Eemlandhoeve hiervoor de Europese Mansholtprijs. De Eemlandhoeve zoekt steeds weer vernieuwing vanuit de breedte van christelijke geloofstradities. Het gaat om de zorg voor mens en dier, om klimaat en scheuren in ons maatschappelijke bestel. Met de verwezenlijking van het Natuurobservatorium vindt een verdere verdieping plaats die straks ruimte biedt voor diverse activiteiten, ontmoeting en verstilling.

Het Natuurobservatorium wordt gebouwd van biologische en duurzame materialen. Boven in het gebouw kun je op acht meter hoogte uitkijken over de polders van het Eemland. Beneden komt een mooi ingerichte ruimte voor ontmoeting, maaltijden, vieringen, spel, kunst en scholing. Hier komt ook een kleinere ruimte waar je alleen kunt zijn om te mediteren of te bidden. Kijk voor meer informatie en voortgang van het project op Natuurobservatorium.nl

Het Natuurobservatorium is geïnitieerd en wordt verder uitgerold door Stichting Eemlandhoeve Netwerk, in samenwerking met vrienden, particulieren en vrijwilligers vanuit het (kerkelijk) netwerk in het Eemland.

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen