Onderzoek toont grote kloof tussen duurzaam denken en duurzaam doen

Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over het klimaat en vindt dat er actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan. Toch voelt slechts één op de twee Nederlanders zich persoonlijk verantwoordelijk en leiden klimaatzorgen nauwelijks tot duurzamer gedrag. Dat blijkt uit onderzoek ‘Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’ van het SCP en de PThU dat vandaag is verschenen. Maatschappij van Welstand heeft dit onderzoek mede mogelijk gemaakt. Het borduurt ook deels voort op het onderzoek dat I&O Research eind 2022 deed in opdracht van het Nederlands Dagblad en Groene Kerken.

Invloed geloofsovertuiging

Naast de vraag wat mensen bereid zijn op te offeren voor het klimaat is er ook specifiek gekeken naar de invloed en waarden van religie. Er blijken weinig verschillen te zijn tussen religieuze en niet-religieuze groepen als het gaat om opvattingen over klimaatverandering en duurzaam gedrag. Wel spelen geloofsovertuigingen een rol bij de houding en het gedrag van mensen. Zo zijn gelovigen die vooral vinden dat de mens als rentmeester verantwoordelijk is voor de aarde bezorgder over klimaatverandering en meer bereid hun leefstijl te veranderen dan gelovigen die vooral accentueren dat de mens over de natuur kan heersen. Ook is bij religieuze mensen is de veranderbereidheid om duurzaam te leven groter dan bij niet-religieuzen.

Grote verschillen tussen hogere en lagere inkomens en opleidingsniveau’s

Vooral mensen met een hbo- of wo-opleiding en een relatief hoog inkomen zijn erg bezorgd over het klimaat, maar dat uit zich nauwelijks in meer duurzaam gedrag. Voor veel mensen met een laag inkomen en praktisch opgeleiden geldt het tegenovergestelde. Zij zijn aantoonbaar duurzamer dan de gemiddelde Nederlander, terwijl andere problemen zoals bestaanszekerheid, migratie, woningnood voor hen belangrijker zijn dan de klimaatcrisis.

Jongeren versus ouderen

Jongeren zijn, net als ouderen, bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering en zien de noodzaak van menselijke actie om klimaatverandering tegen te gaan. Vergeleken met ouderen voelen zij zich evenwel minder persoonlijk verantwoordelijk voor het helpen tegengaan van klimaatverandering; mogelijk houden zij oudere generaties of bedrijven verantwoordelijk voor de milieuproblemen en daarom ook voor het tegengaan ervan. Zij zijn ook iets minder dan ouderen bereid hun gedrag in de toekomst aan te gaan passen.

Het volledige rapport lees je hier>>

In de media (23 april 2024)

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen