Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij biedt kansen

In Brabant is door ministerie van LNV, de Provincie en de Waterschappen in 2021 een start gemaakt met het belonen van groenere boeren om stappen te zetten naar meer biodiversiteit, een vitale bodem, schoner water en een toekomstbestendige boerderij. 

Maar wanneer boer je nu groener? Dat is lang niet altijd duidelijk. Daarom is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) ontwikkeld om duurzame prestaties in kaart te brengen en te belonen. Inmiddels doen al ruim 350 melkveehouders mee waaronder ook enkele pachters van Maatschappij van Welstand. In 2023 kunnen weer 150 melkveehouders zich aanmelden. 

De Brabantse Monitor heeft 13 prestatie-indicatoren, zoals bijvoorbeeld het grasland kruidenrijk maken voor meer biodiversiteit. Of door minder en beter te bemesten waardoor het water schoner wordt. Deze indicatoren kosten geen extra administratie omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande data. Zo kunnen de melkveehouders zelf bepalen hoe groen ze willen boeren. Hoe beter de prestatie, hoe hoger de beloning (max € 15.000 in drie jaar). 

De aanpak van de BBM staat landelijk in de belangstelling. Inmiddels wordt ook nagedacht over mogelijkheden voor uitbreiding voor de akkerbouw.  

Meer informatie en aanmelden: anbbrabant.nl 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen