Stadsklooster Jacobijnerkerk: intentieverklaring met PG Leeuwarden getekend

Vanuit de wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Leeuwarden is een initiatief ontstaan om het voormalige Dominicanerkloostercomplex, waaronder de Grote of Jacobijner Kerk, de nog bewaarde delen van het klooster en een aantal omliggende panden, de oorspronkelijke bestemming terug te geven in een eigentijdse vorm als stadsklooster. Hierdoor kan de PG Leeuwarden de Grote Kerk als huis van gebed en geestelijke inspiratie voortzetten voor toekomstige generaties. Op advies van de Commissie Kerk op Orde is gezocht naar een externe partij die deze plannen kan helpen te verwezenlijken.

Maatschappij van Welstand vindt het belangrijk in deze tijd van krimp in kerken dat er nieuwe initiatieven ontplooid worden. Ons doel is om kerken blijvend van betekenis te laten zijn in de ontwikkeling van geloofsgemeenschappen en diaconale activiteiten die verbonden zijn met de lokale omgeving van de betreffende kerk. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de initiatiefnemers van het Stadsklooster. Beide partijen hebben afgelopen week een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking. De komende maanden worden gebruikt om een gezamenlijk plan op te stellen voor het ontwikkelen en bestendigen van een bloeiende leef- en geloofsgemeenschap in en rondom de Jacobijnerkerk. 

Hierbij zijn de uitgangspunten dat het economisch en juridisch eigendom van de Grote Kerk in bezit van  Maatschappij van Welstand komt onder nog nader te bepalen voorwaarden en dat de wijkgemeente van de Grote Kerk op dezelfde manier als nu gebruik kan blijven maken van het gebouw.

De Friese pers heeft na de bekendmaking hier ruim aandacht aan besteed:

 

Friesch Dagblad – 16 okt 2023 (voorpagina en pag. 3)

Leeuwarder Courant – 16 oktober 2023

Omrop Fryslân – 16 oktober 2023

 

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen