Maatregelen toekomstbestendig bos op landgoed Cleefswit voltooid

Op landgoed Cleefswit, eigendom van Maatschappij van Welstand, wordt al jaren gewerkt aan een  klimaatbestendig bos. In 2018 is ruim 5,3 hectare aan fijnsparopstanden geruimd na massale sterfte veroorzaakt door een combinatie van het opwarmende klimaat, lange droogteperiodes en aantasting door de letterzetterkever. Dit bood echter ook een kans om de voorheen monotone percelen op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak duurzamer in te richten. De maatregelen bestaan uit aanplant en bijplant van specifieke soorten, bodemverbetering, en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Op donderdag 31 augustus hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Bosgroepen samen met Maatschappij van Welstand een klimaatbord onthuld in het bos op landgoed Cleefswit. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer, en de verwachte impact hiervan.

De klimaatmaatregelen in het bos op landgoed Cleefswit komen voort uit een samenwerking die VolkerWessels in 2019 is aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Doel van de samenwerking is een drietal bossen in Nederland toekomstbestendig te maken. De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.

In cijfers

  • In totaal zijn er 3.750 bomen aangeplant op landgoed Cleefswit
  • Er is ca. 680 meter wildraster geplaatst
  • Daarmee is 5,34 ha bos gerevitaliseerd
  • De verwachte CO2-impact is 110 ton extra CO2-opslag over 30 jaar

Het complete artikel vind je hier >>

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen