Nieuwe collega Heleen stelt zich voor

Mijn naam is Heleen Verkade-de Heer. Sinds 1 mei jl. werk ik bij Maatschappij van Welstand als bestuurssecretaris. Daarnaast ondersteun ik de rentmeester bij de contractadministratie.  

Ik woon in Gouda samen met Cor en onze drie kinderen. We zijn lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik vermaak me daarnaast met lezen en muziek luisteren, volgen van de actualiteit en ook houd ik van tennis en voetbal. 

Tijdens mijn studie rechten heb ik in Utrecht gewoond en ik ben daarna gaan werken als wetgevingsjurist bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Vervolgens ben ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken beland als jurist bij Directie Politie. Veertien jaar geleden wilde ik toch wat dichter bij de praktijk aan het werk en ben ik als bestuurssecretaris aan de slag gegaan bij Driestar educatief, een Hogeschool en onderwijsadviesdienst in Gouda. Ik hield me daar onder andere bezig met het maken van beleidsplannen en jaarverslagen, het implementeren van regels die het Ministerie van Onderwijs de wereld in stuurde, het onderhouden van contacten met de medezeggenschapraad, raad van toezicht, klankbordgroepen, de gemeente en kerken. En natuurlijk ook het beantwoorden van juridische vragen van studenten en docenten. Ik had het daar nog prima naar mijn zin, maar na veertien jaar is het wel weer eens tijd voor wat anders. En zo stuitte ik op de vacature bij Maatschappij van Welstand. Ik moet bekennen dat ik de organisatie niet kende; mensen in mijn omgeving wél en zij hadden enthousiaste verhalen. En dat werd ik ook, nadat ik de website had bekeken. Het is bijzonder om, gedreven door je geloof, concreet bij te kunnen dragen aan mooie initiatieven in kerk en maatschappij.  

Bijzondere samenloop is nog dat de pachtregelgeving het eerste aandachtsgebied was waar ik me bij het ministerie van LNV mee bezig hield. Verder ben in het Goudse vrijwilligerswerk actief als bestuurslid van GoudApot: een fonds waar Gouwenaren een aanvraag kunnen doen om een activiteit te laten financieren die de sociale cohesie binnen de stad bevordert. En de laatste jaren was ik dus werkzaam binnen een onderwijsorganisatie. Zo komen er allerlei lijntjes samen bij Maatschappij van Welstand en ik heb er zin in! Ik ben hartelijk ontvangen en we vormen een mooi team.  

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen