Te gast bij Luthers Diakonessenhuis Fonds

De Lutherse Diaconessen (een ‘soort niet-katholieke nonnen’) startten in 1887 een ziekeninrichting in Amsterdam. In 1898 betrokken zij het pand aan Koninginneweg 3. Dit gebouw [foto] bestond uit een moederhuis, een ziekenhuis en een kapel: de Lutherse Diaconessen Inrichting. Het ziekenhuis sloot in 1986, nadat het met twee andere ziekenhuizen was gefuseerd tot het BovenIJ-ziekenhuis in Noord. Een jaar daarvoor was de laatste diacones met pensioen gegaan. De vrijgekomen gelden na de verkoop van het gebouw werden ondergebracht in het Luthers Diakonessenhuis Fonds.

De doelstelling van het fonds is het ondersteunen van Protestantse gemeentes, kerken en organisaties met speciale aandacht voor de Evangelisch Lutherse kerk. Dit doen zij door het verstrekken van leningen en schenkingen aan bijvoorbeeld leerstoelen, promovendi, restauraties, boeken en bijzondere projecten. Het fonds heeft daarmee raakvlakken met Maatschappij van Welstand. Het Lutherse Diaconessenhuis Fonds kijkt met belangstelling naar de ‘moderniseringsslag’ van Maatschappij van Welstand en heeft voor de ledenvergadering van 3 oktober jl. René van de Kieft uitgenodigd een presentatie te geven hoe je als traditioneel vermogensfonds een omslag in denken en doen kunt maken naar een nieuwe vorm van ondersteuning vanuit christen en kerk-zijn, passend bij deze tijd. De ruim 80 aanwezige leden hebben veel inspiratie opgedaan.   

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen