Veel inzendingen GroenePreek-wedstrijd

Maar liefst 139 inzendingen leverde de oproep op om mee te doen aan de wedstrijd voor de beste groene preek van 2023. Dit aantal overtrof de verwachtingen van de organisatoren, het Nederlands Dagblad en GroeneKerken. Het doel was om theologen, voorgangers en leken uit kerken en christelijke geloofsgemeenschappen uit te dagen om te preken over geloof en duurzaamheid.   

De jury is begonnen met het lezen en constateert dat de schrijvers inspiratie hebben gevonden in veel verschillende Bijbelteksten, vooral uit Genesis, de Psalmen, Jesaja, de eerste drie evangeliën, Romeinen en Openbaring. De inzendingen die zijn geschreven door 63 theologen/voorgangers en 76 leken, worden beoordeeld op originaliteit, bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische aspecten. De juryleden zijn onder andere dominee Kees van Ekris, bisschop Gerard de Korte en duurzaamheidsexpert Annemarthe Westerbeek. Zaterdag 2 september worden de twee winnaars – een theoloog en een lekenpreker – bekend gemaakt in het ND en via de website en sociale kanalen van beide organisatoren. De winnende preken worden op zondag 3 september uitgesproken: de lekenpreek in De Inham in Hoogland; de andere preek tijdens een speciale gebedsviering in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen. 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen