Vijf toekenningen aanmoedigingsprijzen

Tijdens het relatie-event op 12 oktober in het Spoorwegmuseum zijn vijf aanmoedingsprijzen toegekend aan veelbelovende, vernieuwende projecten. 

Pauluskerk Rotterdam, Training sociale vaardigheden, €5.000. Opstarten van een beproefde training sociale vaardigheden door Team Aandacht. Deze training is specifiek bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door een beperkt maatschappelijk perspectief ongewenst gedrag vertonen. In de training krijgen de cursisten op een laagdrempelige manier vaardigheden aangereikt om hun levensperspectief te vergroten. 

Evangelisch-Lutherse Diaconie Amsterdam, Webapp Microbattle, €2.500. Met deze app kunnen basisschoolleerlingen nu nog concreter ervaren hoe het is om duurzaamheid en hulpvaardigheid onderdeel te maken van hun dagelijkse gedrag. Het vernieuwende aspect van de app is dat er opschaling mogelijk is en scholen en kerken uit het hele land met elkaar een battle kunnen doen. 

Stichting Behoud Geertruidskerk te Geertruidenberg, Tuinonderhoud in sociaal project, €1.000. De stichting stelt de kerktuin van 800m2 eenmaal per week beschikbaar voor diverse tuinwerkzaamheden voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Door intensieve en persoonlijke begeleiding krijgen deze mensen meer vertrouwen in hun eigen kunnen en mogelijkheden. Dit helpt om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en er ontstaan mooie verbindingen in de ruimte die de kerktuin biedt. Zoals de kartrekker van dit project het zelf omschreef: ‘ruimte om te delen’.    

Stichting Eemlandhoeve Netwerk, NatuurObservatorium en School G, €15.000. Met de bouw van het NatuurObservatorium kan de Eemlandhoeve een plek bieden aan School G. Deze school zet zich in op terreinen van godskennis, kennis van jezelf en kennis van de wereld om ons heen, dit laatste primair ingestoken vanuit de verbinding met de voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid, vanwege de unieke plek en visie van de Eemlandhoeve.  Ook andere bezoekers van de Eemlandhoeve kunnen in deze stiltekapel een plek vinden om midden in de natuur tot rust te komen.  

Protestantse Kerk Amsterdam, Willem de Zwijgerkerk, €15.000. Wijkgemeente Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam Zuid wordt een ‘huisgemeente’ binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, wat een verlichting betekent in haar bestuurlijke last. Voor het kerkgebouw is het plan ‘De Willem’ uitgedacht met als doel om een bloeiende, enerverende plek in Amsterdam-Zuid te creëren waaruit blijvend blijkt dat dit een kerk is. De Protestantse Kerk Amsterdam investeert in verbouwing en verduurzaming van het gebouw. En stelt een programma-coördinator aan die met de makers van de Makerstafel (partners) het programma samenstelt; de huisgemeente en de diaconaal opbouwwerker zijn hierin gelijkwaardige partners.  

 

 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen