Wereldkerken in Nederland fascinerend in beeld gebracht

Het fotoboek ‘Wereldkerken in Nederland’ brengt de grote diversiteit van kerken in Nederland in beeld. Fotograaf Bram Petraeus bezocht in opdracht van Museum Catharijneconvent tientallen internationale, multiculturele en migrantenkerken. Deze christelijke gelovigen hebben gebouwen gezocht voor hun zondagse samenkomst. Niet alleen in historische stadscentra, maar ook op industrieterreinen of in een voormalige drukkerij. Het boek toont niet alleen de rijkdom van ons christelijk erfgoed, maar laat ook zien hoe het christendom in Nederland alle delen van de wereld weerspiegelt. Zijn beeldreportage kreeg erkenning: het won de 3e prijs bij de Zilveren Camera, in de categorie documentair nationaal. De reportage kwam tot stand in samenwerking met Samen Kerk in Nederland, een van de partners van Maatschappij van Welstand. Wij steunen SKIN in het trainen, adviseren en vertegenwoordigen van deze bijzondere, diverse en belangrijke groep kerken.

Meer achtergrondinformatie over het boek en de fotograaf lees je in dit artikel van DUIC>> 

Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen