GroeneKerken

GroeneKerken is gestart in 2011 en intussen zijn er al ruim 400 kerken ‘groene kerk’ geworden! Deze kerken committeren zich hiermee aan elk jaar een duurzame stap

Bekijk de website GroeneKerken

Samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving

GroeneKerken helpt kerken om duurzamer en groener te worden en faciliteert dat kerken – van beginnen tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. Intussen zijn al ruim 450 kerken aangesloten! Zij hebben allemaal het bordje ‘wij zijn een groene kerk’ aan de muur hangen. GroeneKerken deelt inspiratie, informatie en tips en organiseert ontmoetingsmomenten voor kerken.

GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tearfund. In 2020 is Maatschappij van Welstand als dragende partner aangesloten. Sinds 2022 zijn  Maatschappij van Welstand en Kerk in Actie dragers van GroeneKerken.

Ik wist wel dat veel mensen in mijn kerk affiniteit met land- en tuinbouw hadden en er veel groene vingers waren. Maar ik dacht dat ik de enige was die iets met duurzaamheid had.”

Over het project

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming.

Dit doet GroeneKerken door:

  • een maandelijkse nieuwsbrief die inspireert en prikkelt tot actie
  • een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving
  • het organiseren van activiteiten waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke rol spelen

Met deze activiteiten wil GroeneKerken er aan bijdragen dat geloofsgemeenschappen recht te doen aan en zorg dragen voor Gods schepping.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand is dragende partner van GroeneKerken omdat wij geloven dat juist kerken een rol hebben in verduurzaming. Zorg voor de schepping en recht doen aan onze naaste zien we als een Bijbelse opdracht. Kerken kunnen voortrekkers zijn in verduurzaming, niet alleen in praktische stappen, maar als gemeenschappen van verbinding en hoop.

Ruimte geven om te delen

Projecten waar we samen aan werken

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (6) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (7) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (4) Zuid-Holland (14) Noord-Holland (6)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen