Kerk op de Floriade

Een tuin die uitnodigt om na te denken over de zorg voor de aarde.

Bekijk website FruitFulCity

Spiritualiteit en duurzaamheid in FruitFulCity

Op de wereldtuinbouwexpositie, de Floriade, richten de 20 lokale kerken van Almere in een tuin met een Tiny Church, 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest en een labyrint. Bezoekers kunnen de pracht van Gods schepping ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken.
De kunstwerken zetten jong en oud tot reflectie en nadenken aan: welke eigenschappen hebben we nodig om goed met onze naaste samen te leven in een wijk of stad: de waarden van geloof, hoop en liefde, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, goedheid, trouw, geduld, vrede, vriendelijkheid, blijdschap en medeleven. Dat maakt een wijk of stad pas echt leefbaar!

Doelstelling van de Stichting Kerk op de Floriade voor dit onderdeel van Fruitfulcity:
Bijdragen aan en stimuleren van duurzaamheid in relaties met mensen onderling en kerken, door een breed scala aan toerusting en activiteiten van Fruitfulcity op de Floriade en haar partners aan te bieden. Niet alleen in de Tiny Church en de tuin van de Fruitfulcity, maar ook op de locaties van de partners en in digitale vorm.

Meer over deze bijzondere kerk lees je in het EO-interview met Pieter ter Veen “Nadenken over een duurzame samenleving”

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat dit goed aansluit bij onze focuspunten geloof en duurzaamheid.

Toekenning: € 9.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen