PG Maas-Heuvelland

Kerkgebouw als huis voor de hele gemeenschap: er moet leven in de kerk zijn.

Bekijk de website PG Maas-Heuvelland Maastricht

Een St. Jan voor de hele stad

De St. Jan aan het Vrijthof is het huis van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, kern Maastricht en wil een open kerk zijn, toegankelijk voor de maatschappij. Daartoe dient het historische gebouw te worden aangepast naar de wensen van deze tijd. Concreet betekent dit het gebouw duurzamer maken en beter geschikt voor multifunctioneel gebruik. Naast de wekelijke zondagse erediensten, huisvest de St. Jan vele evenementen van culturele en maatschappelijke aard.
De aanvraag betreft een duurzame en monumentvriendelijke verwarmingsinstallatie, een functionele herinrichting, renovatie van het orgel en groot onderhoud.

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand steunt deze restauratie en verbouwing omdat we hiermee bijdragen aan de geloofsgemeenschap van de PG Maas-Heuvelland in Maastricht. De gemeente heeft niet voldoende eigen middelen om de renovatie helemaal zelf te bekostigen. Ook is verduurzaming onderdeel van het plan.

Het is een pre dat deze geloofsgemeenschap niet alleen kerkt op zondag, maar ook haar plek heeft in de maatschappij.

Toekenning: € 20.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen