Stichting Present midden-Groningen

Hulpverlening aan mensen die op straat leven.

Bekijk website stichting Present midden-Groningen

Verbinding van hulpvragers met hulpbieders op vrijwillige basis

Stichting Present ondersteunt met vrijwilligers stad- en dorpsgenoten door aandacht, sociale activiteiten en praktische ondersteuning in hun woonomstandigheden. Present Midden-Groningen wil in het bijzonder graag de samenwerking met het aantal kerken in Midden-Groningen verdiepen en uitbreiden, en hoopt daarmee ook op groei van het aantal vrijwilligers en samenwerkingsrelaties met bedrijven.

 

Waarom wij dit project steunen

Maatschappij van Welstand financiert dit project omdat de hiermee de diaconale betrokkenheid van plaatselijke kerken gestimuleerd wordt. Toekenning: € 5.000

Ruimte geven om te delen

Wij willen actief bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron. Met onze leden en partners werken wij samen aan een hoopvolle toekomst.

Kaart Utrecht (14) Noord-Brabant (8) Zeeland (4) Limburg (4) Gelderland (8) Groningen (4) Drenthe (5) Friesland (5) Flevoland (3) Overijssel (5) Zuid-Holland (19) Noord-Holland (8)
Meer weten? Steunen Pacht & grond Brochure(s) aanvragen